Rezidualul – punct de interferență literară în România și Ungaria socialistă

Abstract (The Residual – a Point of Literary Interference in Socialist Romania and Hungary): The study follows the way in which a taboo is transformed into a common literary motif which functions in distinct cultural spaces as a consequence of some specific socio-politic conditions. The residuals, perceived from a descriptive perspective as human impure wastes – from saliva to excrements – were a preoccupation for a series of novelists from Romania and, in parallel, from Hungary before 1989. The censorship, the insecurity, the mental and sometimes physical terror specific to a dictatorship determined the creative universe of some writers. They used the residuals as a metaphorical form to express the human misery. Hence, the residuals were part of a common language of the protest which was getting beyond the national borders and was transformed into a common unity of the European literature inside Iron Curtain. The study discuses Gheorghe Crăciun’s novel, “Pupa russa”, and György Konrád’s novel, “The Visitor”, as representative examples.

Keywords: residuals, dictatorship, common literary motif, Romania, Hungary.

Rezumat: Studiul urmărește modul în care o zonă a existenței umane considerată tabu este transformată în motiv literar comun, și funcționează în spații culturale distincte, ca o consecință a unor condiții socio-politice specifice. Reziduurile, percepute dintr-o perspectivă descriptivă ca fiind resturile impure ale corpului uman - de la salivă la excremente – devin o preocupare pentru o serie de prozatori ale căror romane vizează România și, în paralel, Ungaria dinainte de 1989. Cenzura, insecuritatea, teroarea mentală și uneori fizică specifică spațiului dictatorial se coagulează în cauze determinante ale universului creativ al mai multor scriitori, aceștia recurgând la rezidual ca la o formă metaforică prin care este exprimată mizeria existențială. Astfel, reziduurile sunt parte a unui limbaj comun al protestului, depășind granițele naționale și transformându-se într-o unitate comună a literaturii europene din interiorul Cortinei de Fier. Studiul discută din postura de exemple reprezentative romanul lui Gheorghe Crăciun, “Pupa russa”, și cel al lui György Konrád, “Vizitatorul”.

Cuvinte-cheie: rezidual, dictatură, motiv literar comun, România, Ungaria.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
204