Manipularea politică prin editoriale

Abstract (The political manipulation through the main article of the newspaper): The main text of the newspaper –the editorial- is built on an apparent opposition between two different visions of reality, being unsigned and indicating the direction of the magazine or newspaper, or being signed and indicate the opinion of the author. If in the communist period, the biggest sin is to remove people isolated from the "masses", participating in joint actions, the editorialist feels able to draw attention to this danger named „the bourgeois ideology”, after 1989 the editorial is the key article of the newspaper. Our paper presents the critical theories in the fields of editorial and some mechanism of manipulation.

Keywords: editorial, ideology, press, news, opinion.

Rezumat: Editorialul este construit pe o evidentă opoziție între două viziuni diferite asupra realității, fiind nesemnat și indicând direcția revistei sau a ziarului sau având un autor care își exprimă propria opinie. Dacă în perioada comunistă, editorialul nesemnat impunea direcția culturală propagandistică, prin utilizarea sintagmei de „ideologie burgheză” pentru a condamna literatura anterioară, după 1989 editorialul este articolul cheie al ziarului. Lucrarea noastră prezintă teorii critice din domeniul editorialului și mecanisme de manipulare.

Cuvinte-cheie: editorial,, ideologie, presa, actualitate, opinie.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
158