CICCRE XI / 2023
9-10 iunie 2023

Confirmed plenary speakers

Program

CICCRE, the XIth edition, June 9-10, 2023

Cultural diversity and plurilingualism in the Romance frame                
 

PROGRAM GENERAL

Vineri, 9 iunie 2023

(Aula BCUT)

9.30-10.00Înregistrarea participanţilor
10.00-10.45

Deschiderea colocviului

Cuvânt de deschidere: conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta CICCRE, prodecan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie

Alocuțiuni: Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara

José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara

Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara

Angela PESAVENTO, Consul onorific al Italiei la Timișoara Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Societatea de Studii Clasice

Lansarea volumului Quaestiones Romanicae X. Identitate – Diversitate

Prezentarea programului general al manifestării

10.45-11.00Pauză de cafea
11.00-13.00CONFERINŢE ÎN PLEN
11.00-12.00Paul VIDESOTT, Libera Università di Bolzano, Société de Linguistique Romane, La diversità linguistica in Europa. Osservazioni dal punto di vista delle „piccole“ lingue
12.00-13.00Florencio DEL BARRIO DE LA ROSA, Università Ca’ Foscari Venezia, Los “cambios de género (gramatical)” en el español rural del siglo XXI
13.00-14.30Pauză de prânz (Zaza RestoPub, Bd. V. Pârvan nr. 9)
15.00- 18.40Lucrările pe secțiuni (în sălile UVT)
19.00Cina (Brasileiro, Bastion Timișoara)

Sâmbătă, 10 iunie 2023

(UVT)

10:00-13.00Lucrările pe secțiuni
13.00-14.30Pauză de prânz (Zaza RestoPub, Bd. V. Pârvan nr. 9)
15.00-18.00Muzeul Național de Artă Timișoara
15.00-17.00

Vizitarea expozițiilor:

Apogeul artei preistorice europene. Cultura Cucuteni

Timișoara – portretul unui oraș

Pictură veche bănățeană

Artă modernă românească

Corneliu Baba

17.00

Sala Barocă a Muzeului, Recital oferit de membrii Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara – Diversitate și universalitate sub semnul armoniei și al ritmului:

Laurentiu HNATIUC – aria Vaga luna de V. Bellini

Maria BOLDAN – aria Merce di letti amiche, din opera Vecerniile siciliene de G. Verdi

Darius GRUIȚĂ – aria Largo factottum della cita, din opera Bărbierul din Sevilla de G. Rossini

Iosia BALTEȘ – canzoneta Ditincello vuje de Rodolfo Falvo și Enzo Fusco

Darius GRUIȚĂ și Maria BOLDAN – duet Dunque io son..., din opera Bărbierul din Sevilla de G. Rossini

Ilinca MANOLE – aria Adinei Prendi ...prendi per me sei libero... din Elixirul dragostei de G. Donizetti

Ioana Mia IUGA – canzoneta Me voglio fa na‘ casa de G. Donizetti

Augustin VITAN – canzoneta Santa Lucia de Teodoro Cottrau Ioana Mia IUGA – canzoneta Il Barcaiolo de G. Donizetti

Emanuele NORI și Luca NORI – canzoneta 'O surdato 'nnamurato de Massimo Ranieri

Emanuele NORI – aria E la solita storia dell pastore... din opera L’arlesiana de Francesco Cilea

Alexandru TICULA și Maria BOLDAN – duet Cinema Paradiso de Enzo Morricone

Toți studenții – canzoneta O sole mio de Ernesto de Curtis

Acompaniază la pian: Rareș PĂLTINEANU, maestru corepetitor Opera Națională Română din Timișoara

Coordonatori program artistic: Conf. univ. dr. Mariana ȘARBA, Lector univ. dr. Ioana Mia IUGA

18.30Cina festivă (Stradivarius, Piața Unirii nr. 5)

LIMBA, LITERATURA ȘI CULTURA LATINĂ

VINERI, 9 IUNIE 2023

- Sala 204 -


Multiculturalitate, metamorfoze identitare, plurilingvism

Moderatoare: Ioana COSTA, Universitatea din București

15.00-15.20Simona GEORGESCU, Universitatea din București, ‘Marea’ în limbile vechi indo-europene: diversitate sau unitate culturală?
15.20-15.40Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, A cultu atque humanitate […] longissime absunt (Caesar, Bellum Gallicum I, 1). Cultură și umanitate în Roma antică
15.40-16.00Edith-Adriana UNCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Mirum me desiderium tenet urbis... Retorica exilului și literatura migrației în peisajul multicultural al Romei
16.00-16.20Carmen FENECHIU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Peregrinis verbis utendo: Dificultăți în traducerea lui Suetonius
16.20-16.40Ioana COSTA, Universitatea din București, De hac spirante Laurea
16.40-17.00Pauză

 

Diversități culturale și reprezentările lor

Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

17.00-17.20Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, „Sămânța” femeii între ebr. zera și gr. sperma
17.20-17.40Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Diversitatea receptării sau de ce Cicero și epoca modernă îl apreciază diferit pe Thucydides
17.40-18.00Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Extremele alterității: înțelepciunea (senecană) și nebunia (neroniană)
18.00-18.20Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, „Ut veritas magis eluceret” în Imago Novae Hungariae

 

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023

- Sala 204 -

Stilistici identitare

Moderatoare: Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova

10.00-10.20Dana LĂPĂDAT-NICOLA, Liceul Teoretic „Adam Müller Gutenbrun”, Arad, Tristele și Ponticele ovidiene. Diversitas în exil
10.20-10.40Adina ROȘU, Universitatea din Oradea, Catullus – poet antic modern și modernist
10.40-11.00Simona NICOLAE, Universitatea din București & Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Elemente ale prozodiei latine și grecești la sfârșitul Antichității: Anthologia Latina și Anthologia Graeca

LIMBA ROMÂNĂ

VINERI, 9 IUNIE 2023

- Sala 202 -

Limba română

Moderatori: Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Lect. dr. Oana BOC

15.00-15.20Maria ALDEA, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Importanța dicționarului în învățarea limbii
15.20-15.40Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Construcții cu verbul a tăcea în poezia lui Traian Dorz
15.40-16.00Oana BOC, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Metafore ale diversității lingvistice în teoria lui Humboldt
16.00-16.20Eugenia BOJOGA, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Imaginea limbii române din Republica Moldova în spațiul online rusesc
16.20-16.40Mirela-Ioana BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara, Simbolul antropocosmic în poezia românească
16.40-17.00Pauză de cafea
17.00-17.20Mădălina CHITEZ, Valentina MUREȘAN, Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara, „Între uz și abuz”? Anglicismele în scrierea academică din România. Studiu de caz: corpusul EXPRES
17.20-17.40Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Cutia de rezonanță a cuvintelor
17.40-18.00Adriana IEREMCIUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Între Chéri și Curtezana. Reflecții asupra actului traductiv
18.00-18.20Costinel-Iulian PARTENIE, Universitatea de Vest din Timișoara, Diversitatea tematică în Priveliștile lui Benjamin Fundoianu
18.20-18.40George-Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Latinitate și diversitate în lexicul românesc. Concepția autorilor de gramatici scrise în limba latină
18.40-19.00Mihaela SECRIERU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Secolul al XXI-lea și schimbarea paradigmei cultural-științifice în predarea lingvisticii (cu privire specială asupra sintaxei)

SÂMBATA, 10 IUNIE 2023

- Sala 202 -

Limba română ca limbă străină

Moderatori: Lect. dr. Nadia Obrocea, Lect. dr. Maria GROSU

10.00-10.20Eliana-Alina COMAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Elaborarea textelor de către studenții străini care studiază limba română. Provocări și strategii
10.20-10.40Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Integrarea cuvintelor cu încărcătură culturală în predarea românei ca L2
10.40-11.00Maria GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Pedagogia proiectului în didactica limbilor-culturi
11.00-11.20Alexandra ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Impactul instrumentelor de traducere automată și de prelucrare a limbajului natural asupra învățării limbii române ca limbă străină
11.20-11.40Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Fenomenul endoforic în didactica limbii române ca limbă străină. Unele aspecte
11.40-12.00Cristina-Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Strategii didactice de dezvoltare a competențelor transversale ale studenților în timpul cursului de limba română ca limbă străină
12.00-12.20Iulia-Maria TICĂRĂU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Înglobarea culturii „trăite” la cursurile de limbă din domeniul RLS – o perspectivă integratoare
12.20-12.40Luciana Cosmina (VELȚĂNESCU) IANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Teorii privitoare la numărul diatezelor

LITERATURA ROMÂNĂ

VINERI, 9 IUNIE 2023

- Sala 201 -

Perspective contemporane       
Moderatoare: Emanuela ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

15.00-15.20Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Natural Born Digitals? Plurilingvism și eticǎ postumanǎ în poezia contemporanǎ româneascǎ
15.20-15.40Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Dialectele traumei: literatura despre pandemia covid
15.40-16.00Gabriela-Emilia MERCE, Universitatea de Vest din Timișoara, Identitate și memorie în romanul lui Oleg Serebrian Woldemar
16.00-16.20Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara, Utilizarea resurselor în redactarea analizelor de text literar: corpus și clișee
16.20-16.40Discuții
16.40-17.00Pauză

 

Identitate, istorie, traumă       
Moderatoare: Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

17.00-17.20Emanuela ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Lăsa cuvintele să atârne ca o frânghie”. Agonia comunicării și alte ipostaze ale morţii în Raftul cu ultimele suflări de Aglaja Veteranyi
17.20-17.40Carina JOSAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Expresii ale autenticismului în literatura română interbelică
17.40-18.00Mihaela-Andra ANDREI, Universitatea de Vest din Timișoara, Dihotomii identitare în Basarabia în contextul cristalizării conștiinței naționale: 1918-1940
18.00-18.20Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Holocaustul din România și reprezentările sale culturale. O încercare de schiță istorică.
18.20-18.40Discuții

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023

- Sala 201 -

Hibridizări       
Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

10.00-10.20Florentina NICOLAE, Universitatea Ovidius din Constanța, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Geografie culturală în operele lui Dimitrie Cantemir asupra expediției în Caucaz
10.20-10.40Loredana CUZMICI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Orient și Occident în romanul românesc
10.40-11.00Mădălina STOICA, Universitatea Ovidius din Constanța, Dileme identitare la intersecția dintre Est și Vest. Cazul Matei Vișniec
11.00-11.20Alexandra OLTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Trecutul ca resursă imaginativă. Hibriditate, model și adaptare în romanul istoric al lui Alexandru I. Alexandrescu
11.20-11.40Giovanni MAGLIOCCO, Università di Bari „Aldo Moro”, Hibridizări multiculturale: folosirea motivelor folclorice românești în rescrierea pasoliniană a mitului oedipian
11.40-12.00Discuții finale ale secțiunii

LANGUE ET LITTERATURES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES

LE VENDREDI, 9 JUIN 2023

- Salle 701 -

Traduction et traductologie       
Modératrice: Cosmina LUNGOCI, Université de l’Ouest de Timișoara

15.00-15.30Mirela-Cristina POP, Université Politehnica Timișoara, Sur le transfert en français des culturèmes roumains désignant des noms de fêtes
15.30-16.00Ileana Neli EIBEN, Université de l’Ouest de Timişoara, Écrire étranger ou décloisonnement des frontières linguistiques entre le français et le roumain dans Heureux qui comme mon aspirateur, a fait un beau voyage… de Florentina Postaru
16.00-16.30Laura PĂTRU, Şcoala Vintilă Brătianu, Ştefăneşti, Argeş, Un défi à la traduction : le poème « Claire de lune » de Paul Verlaine
16.30-17.00Pause-café

 

Didactique FOU       
Modératrice: Mirela-Cristina POP, Université Politehnica de Timișoara

17.00-17.30Cosmina-Simona Lungoci, Université de l’Ouest de Timișoara, Le professeur de FLE – médiateur linguistique et interculturel dans le contexte de l'enseignement roumain
17.30-18.00Mihaela POPESCU, Université Politehnica Timişoara, Enseigner la francophonie aux étudiants des filières scientifiques
18.00-18.30Felicia CONSTANTIN, Université d’Oradea, Métamorphoser et optimiser l’enseignement de l’intercompréhension avec l’intelligence artificielle / ChatGPT : un avenir prometteur pour le plurilinguisme

LE SAMEDI, 10 JUIN 2023

- Salle 701 -

Littératures française et francophones       
Modératrice: Monica GAROIU, Université de TennesseeChattanooga, États-Unis

10.00-10.30Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timişoara, Alter locus chez Anna de Noailles : l’Orient
10.30-11.00Monica GAROIU, Université de TennesseeChattanooga, États-Unis, Diversité culturelle et multilinguisme dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono
11.00-11.30Andreea DOBRESCU, Université de l’Ouest de Timişoara, La relation dialogique entre l’Ici et l’Ailleurs : la stratification culturelle de l’espace. Étude de cas : Le dernier roi d’Angkor de Jean-Luc Coatalem
11.30-12.00Claudiu GHERASIM, Université de l’Ouest de Timişoara, Les (dé)routes de Télémaque à Paris : l’odyssée migratoire dans Les Pieds sales d’Edem Awumey
12.00-12.30Ioana-Maria MARCU, Université de l’Ouest de Timişoara, L’entre-deux espaces et l’acceptation/le refus de la diversité culturelle et linguistique dans la littérature issue de l’immigration maghrébine

LINGUA, LETTERATURA E CULTURA ITALIANA

VENERDÌ, 9 GIUGNO 2023

- Sala 206 -

Letteratura italiana       
Modera: Gabriela DIMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15.00-15.20Adriana GUARNIERI, Università Ca’ Foscari di Venezia, Cronache di guerra e di pace” di Silvio Guarnieri
15.20-15.40Gloria GRAVINA, Universitatea de Vest din Timișoara, "Bande" e repertori lirici nell'Ottocento, in transito verso il Novecento. I luoghi
15.40-16.00Monica FEKETE, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Esempi di diversità etnica e linguistica nei romanzi di Andrea Camilleri e Giulio Angioni
16.00-16.20Gabriela DIMA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, “La sinagoga degli zingari” di Ben Pastor, un giallo storico multiculturale
16.20-16.40Christoph FLECHL, Universitatea de Vest din Timișoara, On the beat. La ricezione letteraria di Jack Kerouac nell’opera di Pier Vittorio Tondelli
16.40-17.00Pausa caffè

 

Modera: Delia-Ioana MORAR, Universitatea Babeș-Bolyai

17.00-17.20Alessandro ROSSELLI, Università degli Studi di Szeged, Diversità e plurilinguismo in “La scomparsa di Patò” (2000) di Andrea Camilleri
17.20-17.40Delia-Ioana MORAR, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Plurilinguismo e disordine del mondo in Carlo Emilio Gadda
17.40-18.00Miruna Ioana BULUMETE, Universitatea din Bucureşti, La luce e il fuoco nella narrativa di Francesco Pona: un approccio stilistico-narratologico e culturale dei loro connotati simbolici e metaforici
18.00-18.20Serena VINCI, Università di Modena e Reggio Emilia, Un ponte tra Italia e Romania: il caso delle autrici rumene italofone
18.20-18.40Emma MALASPINA, Università di Szeged, L’italiano regionale in Alessandro Manzoni

- Sala 207 -

Traduttologia       
Modera: Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti

15.00-15.20Antonio IURILLI, Università di Palermo, Orazio e i volgari nazionali dell’Europa neolatina nell’età del libro antico
15.20-15.40Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti, L’eccesso nella poesia italiana barocca e alcune tecniche traduttive
15.40-16.00Aurora FIRŢA-MARIN, Universitatea din Bucureşti, Figure sintattiche nella traduzione in romeno dei versi di Giorgio Caproni
16.00-16.20Paolo DI VICO, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Nitra, Il plurilinguismo come risorsa della traduzione
16.40-17.00Pausa caffè

 

Studi culturali       
Modera: Corina-Gabriela BĂDELIȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

17.00-17.20Anamaria GEBĂILĂ, Universitatea din București, La costruzione figurata dell’immagine degli stranieri nelle interviste di Nicolae Ceaușescu alla stampa estera. Un approccio stilistico
17.20-17.40Corina-Gabriela BĂDELIȚĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Multilinguismo e multiculturalismo nelle canzoni italiane attuali
17.40-18.00Katarína KLIMOVÁ, Università Comenio di Bratislava, Multilinguismo, diversità culturale, lingue romanze (il caso della Slovacchia)
18.00-18.20Beáta PAPP, Università degli Studi di Pécs, Insegnamento bilingue italo-ungherese: Esame di Stato − Geografia in lingua italiana
18.20-18.40Iulian Cătălin DĂNILĂ, Universitatea „Apollonia” din Iași, Interculturalità e italianistica nella rivista Însemnări ieșene

SABATO, 10 GIUGNO 2023

- Sala 205 -

Letteratura e cultura italiana       
Modera: Lorenzo MARMIROLI, Università degli Studi di Szeged, Universitatea de Vest din Timișoara

10.00-10.20Mirela Ileana BONCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Călin TIMOC, Muzeul Național al Banatului, „La scoperta della Transilvania" dello studioso Luigi Ferdinando Marsigli e dei suoi collaboratori italiani dell'esercito asburgico
10.20-10.40Afrodita Carmen CIONCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara, La condizione degli scrittori romeni italofoni migranti
10.40-11.00Salvatore Francesco LATTARULO, Università Aldo Moro di Bari, Cristo si è fermato a Timisoara: un film di Andrei Ujica sul "Vangelo" di Pier Paolo Pasolini
11.00-11.20Lorenzo MARMIROLI, Università degli Studi di Szeged, Universitatea de Vest din Timişoara, Pinocchio come lettura pedagogica in Ungheria (1899-1999)
11.40-12.00Pausa caffè

- Sala 207 -

LINGUA ITALIANA        
Modera: Marinela VRĂMULEŢ, Universitatea "Ovidius" din Constanța

10.00-10.20Anna ANDREINI, Università di Siena, La formazione dei docenti di italiano L2 in Ungheria: una prima indagine
10.20-10.40Marinela VRĂMULEŢ, Universitatea "Ovidius" din Constanța, Metafore dei fenomeni naturali riferite agli esseri umani: dalla "tempesta nel cuore" ai "lampi d’odio" o "di felicità" (uno studio comparato tra italiano e romeno)
10.40-11.00Corina ANTON, Universitatea din Bucureşti, Il latino fra linguaggi specialistici e usi comici nelle novelle di Matteo Bandello
11.00-11.20Daniela BOMBARA, Università di Messina, Gotico nordico e siciliano a confronto: dal Frankenstein etneo di Henry Milner ai mad scientists di Luigi Capuana
11.20-11.40Silvia MADINCEA PAȘCU, Nervoso – nervous, sensibilesensible, morbido – morbid; le trappole dei falsi amici in italiano e inglese
11.40-12.00Pausa caffè

LENGUA, LITERATURA Y DIDÁCTICA ESPAÑOLAS

VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2023

- Aula 307 -

Identidad y diversidad en el ámbito literario y didáctico        
Moderadoras: Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Lara Isabel SERÉN RAPOSO, Universidad de Oeste de Timişoara; Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED

15.00-15.20Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Erotismo, corporalidad y deconstrucción en Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa
15.20-15.40Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Refranes sobre los pájaros en español y en rumano
15.40-16.00Lara Isabel SERÉN RAPOSO, Universidad de Oeste de Timişoara; Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, Mundos ficcionales de la literatura española contemporánea en entornos virtuales educativos
16.20-16.40Comentarios de la sección
16.40-17.00Pausa de café

 

Moderadoras: Cristina VARGA, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara

17.00-17.20Cristina VARGA, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, La terminología de la desigualdad y de la discriminación en las lenguas románicas. Aspectos lingüísticos, culturales e interculturales
17.20-17.40Roxana GAIŢĂ, Universidad de Oeste de Timişoara, La gamificación en el aula: ¿qué es y cómo aplicarla?
17.40-18.00Roxana Maria CREŢU, Universidad del Oeste, Particularidades del lenguaje de las influencers de moda y belleza
18.00-18.20Oana-Adriana DUŢĂ, Universidad de Craiova; RoxanaMaria CREŢU, Universidad de Oeste de Timişoara, La fraseología española y rumana con nombres propios: casos de identidad y diversidad en el ámbito románico
18.20-18.40Comentarios finales de la sección

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE

VINERI, 9 IUNIE 2023 

- Sala 203 -

Moderator: Wilhelm TAUWINKL, Universitatea din București

15.00-15.20Elia FIORENZA, Università della Calabria, Giuda, il Vangelo di Gesù. La scoperta, il papiro e l’archeologia nei conflitti armati
15.20-15.40Wilhelm TAUWINKL, Universitatea din București, Traducerea cuvintelor tabu din Biblie. Studiu de caz asupra traducerilor în limba română
15.40-16.00Alexandra-Mariana GAVRILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” Vinga
16.00-16.20Larisa LOZEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Biserica mănăstirii călugărilor franciscani minoriți de la Lugoj

 

Moderator: Simona DRĂGAN, Universitatea din București

16.20-16.40Simona DRĂGAN, Universitatea din București, Caritate și magnificență ca virtuți cavalerești. Messer Torello și Saladin, o istorie de Boccaccio în text și imagini
16.40-17.00Pauză
17.00-17.20Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Pictura plafonantă a bisericii Sf. Nepomuc din Timișoara - o reconstituire pe baza imaginilor document
17.40-18.00Adrian DEHELEANU, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Tematica istorică în arta oficială românească între 1966-1989 (pictura, sculptura, grafica)
18.00-18.20George Dan ISTRATE, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, Carrara – spațiul în care prin sculptură se depășesc limitele diversității lingvistice și culturale

- Sala 205 -

Moderator: Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind diversitatea de exprimare a credinței la Tibiscum
15.20-15.40Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Considerații privind diversitatea culturii materiale din castrul de la Tibiscum. Lămpile
15.40-16.00Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Ecuația etnolingvistică de la Dunărea de Jos, în debutul instituirii hunocrației
16.00-16.20Mircea MĂRAN, Școala de Studii Înalte pentru Educatori și Medicină din Vârșeț, Învățământ universitar și cercetări științifice la românii din Serbia
16.20-16.40Iuliana GALEȘ, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timișoara, Învățământul pluriling din România între tradiție și modernizare
16.40-17.00Pauză
17.00-17.20Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Sensibilități și controverse în predarea istoriei
17.40-18.00Atalia ONIȚIU, Mariana BALACI, Universitatea de Vest din Timișoara, Percepția studenților asupra cercetărilor arheologice preventive din Timișoara
18.00-18.20Maria HADIJI, Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Valorificarea colecțiilor muzeale – cataloage de colecție

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023 

- Sala 203 -

Moderator: Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara

10.00-10.20Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Relaţiile româno-franceze în a doua jumătate a anului 1931, reflectate în paginile cotidianului bănăţean „Vestul"
10.20-10.40Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea comunistă în sud-vestul României în noiembrie 1944
10.40-11.00Eusebiu-Marcel NARAI, Marius-Laurențiu BROTAC, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea Partidului Comunist în județul Arad în anul 1945
11.00-11.20Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind starea de spirit a populației județului Timiș în anul 1985
11.20-11.40Pauză

MUZICĂ ȘI TEATRU

VINERI, 9 IUNIE 2023 

- Sala 248 -

Moderator: Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Violeta-Simona ZONTE, Universitatea de Vest din Timişoara, Identitatea contrariilor Dumnezeu – Diavol în dramaturgia lui Lucian Blaga
15.20-15.40Lavinia RĂDUCAN (căs. MUZICAȘ), Universitatea de Vest din Timișoara, Orfeu și taina muzicii
15.40-16.00Karin Bianca ASULTANI-HANSMANN, Universitatea de Vest din Timișoara, "Woyzeck" – teatrul social de actualitate și receptarea sa pe scenele din România
16.00-16.20Roxana Sorana ARDELEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Muzica, personaj sonor în spectacolul de teatru
16.20-16.40Nicolae Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Identitatea regizorului în spectacolul de operă Vocea umană de Francis Poulenc
16.40-17.00Pauză
17.00-17.20Simona NEGRU, Universitatea de Vest Timișoara, Portrete de mari cântăreți bănățeni (III)
17.20-17.40Mariana Irina ȘARBA, Universitatea de Vest Timișoara, Analiza rolului Rosina din opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini
17.40-18.00Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest Timișoara, Soprana Virginia Zeani – "prima donna assoluta"
18.00-18.20Ani Rafaela CARABENCIOV, Universitatea de Vest Timișoara, Damian Vulpe – 60 de ani de cronică muzicală
18.20-18.40Irina Zamfira DĂNILĂ, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Dovezi ale bilingvismului practicii muzicale ortodoxe de strană în fondul de manuscrise psaltice de la Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae”a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ

SÂMBĂTĂ, 10 IUNIE 2023 

- Sala de seminar a Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara -

Moderatoare: Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara

11.00-11.20 Vasile DOCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Multilingvism monarhic. Studiu de caz: limbile publicațiilor din biblioteca principelui Carol I al României
11.20-11.40 Mihai PANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Cultură și ideologie în România interbelică: Rolul cărților ca mijloace de propagandă
11.40-12.00Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara, Colecțiile bibliotecilor într-un mediu multietnic. Biblioteci din Timișoara: studiu de caz
12.00-12.20Arina STOENESCU, Universitatea Lund, Suedia, Politica tipografierii și diversității lingvistice în România în secolul al XX-lea
12.20-12.40Maria MICLE, Universitatea de Vest din Timișoara, Elena Târziman, Universitatea din București, Cercetare și educație de specialitate în domeniul LIS din România
12.40-13.00Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Perspective românești asupra viitorului publicării în acces deschis (acorduri transformative)

The International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe (CICCRE)    
the XIth edition, June 9-10, 2023,    
West University of Timișoara   

Cultural diversity and plurilingualism in the Romance frame


Call for papers

From its founding to contemporary times, the European Romance frame has experienced permanent linguistic, cultural, historic, political, geographical and other dynamic changes. This was possible due to continuous interaction with other cultures, to embracing and integrating them in a profound Latin matrix.

In the European Romania of the last years bilingual education grew, an aspect of great benefit, which goes beyond frontiers and implicitly attracts, together with intercultural communication, the deepening of some complex, interdependent concepts: (multi)cultural competence (intercultural, metacultural, transcultural), plurilingualism.

Knowing the culture and the spirit of a people cannot be done outside its language. As a result, through this unifying educational approach, culture creates not only its own internal architecture, but also our relations with the others, situated in the same frame of spiritual living alike ours – concrete and ideal at the same time. When a city like Timişoara is nominated, in the year 2023, the European Capital of Culture, this fact represents a great chance and a special opening – both inside and outside – for the inhabitants to become aware of their participation in Europe's cultural diversity. The visitors are also part of this special project, with the help of which they will give new dimensions to the city, both of the European culture, in general, and of the Romance culture, in particular, highlighting, as authentic cultural ambassadors, the connection between this constituent city of Romania and the wide world.

The geographical, historical, linguistic and cultural diversity thus involves both plurilingualism (the use of several languages by a person) and multilingualism (the coexistence of more languages in a social group). Romania's cultural and linguistic diversity represents a common precious resource and the efforts made in the educational field allow this diversity to become a source of reflection upon the relation between the common and the specific frames, between adopting and adapting borrowings, a fertile source of understanding and enriching through a more profound reciprocal knowledge of the Neolatin languages.

Taking into consideration the aforementioned aspects and the principles settled by the Council for Cultural Co-operation – The Council of Europe – and by the European Framework for Action on Cultural Heritage, the 11th edition of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe will call into question themes which will be tackled from the above-mentioned scientific direction, that of cultural diversity and plurilingualism in the Romance frame.

All those who are interested – professors, researchers, PhD candidates – are invited to reflect upon the interdiciplinary character of this topic and to submit proposals for one of the following sections: Latin Language and Literature; Romanian Language and Literature; Romanian as a Foreign Language; French Language and Literature; Italian Language and Literature; Portuguese Language and Literature; Spanish Language and Literature; Romance Languages Didactics; History and Cultural Studies; Music and Theatre; Arts; Book and Library.

Organisers and institutional partners

This scientific event is organised by the Faculty of Letters, History and Theology, part of the West University of Timișoara, through the Centre of Romance Studies, in partnership with the West University of Timișoara Foundation and the Classical Studies Society, as well as with The Spanish Embassy in Bucharest, the Honorary Consulate of Spain in Timișoara, the Honorary Consulate of Italy in Timișoara, the “Dante Alighieri” Association, the French Institute in Timișoara and the “Eugen Todoran” Central University Library in Timișoara.

As of 2021 CICCRE is part of the series of events UNITA Constellation (www.univ-unita.eu).

The president of the event:        
Valy CEIA, associate professor, Ph. D., West University of Timișoara

The Organising Committee:       
Mirela BONCEA, lecturer, Ph. D.  
Emina CĂPĂLNĂȘAN, lecturer, Ph. D.  
Valy CEIA, associate professor, Ph. D.  
Ioana Mia IUGA, lecturer, Ph. D.  
Ramona MALIȚA, associate professor, Ph. D., habil.  
Silvia MADINCEA-PAȘCU, associate professor, Ph. D.  
Simona REGEP, lecturer, Ph. D.  
Roxana ROGOBETE, lecturer, Ph. D.  
Dumitru TUCAN, professor, Ph. D., habil.  
Bogdan ȚÂRA, associate professor, Ph. D.  
Luminița VLEJA, associate professor, Ph. D.  
Manuela ZĂNESCU, Ph. D.

Scientific Committee

Honorary Committee

Florica BECHET, Emeritus Professor, PhD, University of Bucharest 
Jenny BRUMME, Professor, PhD, University of Barcelona 
Riccardo CAMPA, Academician, PhD, Honorary Doctor, The Italian-Latin American Institute, Rome 
Sanda CORDOȘ, Associate Professor, PhD, University “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Ioana COSTA, Professor, PhD, HDR, University of Bucharest 
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Emeritus Professor, PhD, University of Extremadura, Cáceres and correspondence member of the Spanish Royal Academy 
Jukka HAVU, Emeritus Professor, PhD, University of Tampere and correspondence member of the Spanish Royal Academy 
Michael METZELTIN, Academician, Honorary Doctor, University of Vienna 
Ileana OANCEA, Professor, PhD, West University of Timişoara 
Adriano PAPO, Academician, Honorary Doctor, University of Udine and “Adria-Danubia” Centre of Studies, Duino Aurisina, Trieste 
Lăcrămioara PETRESCU, Professor, PhD, University “Alexandru Ioan Cuza” from Iaşi

Scientific Committee

Tamar APTSIAURI, Professor, PhD, University of Tbilisi 
Georgiana I. BADEA, Professor PhD, West University of Timișoara 
Laura BĂDESCU, Scientific Researcher I, HDR, The Institute of History and Literary Theory “G. Călinescu”, Romanian Academy 
Florica BECHET, Emeritus Professor, PhD, University of Bucharest 
Associate Professor, PhD, University of Debrecen 
Tibor BERTA, Professor, PhD, University of Szeged 
Frédérique BIVILLE, Professor, PhD, University „Lumière”, Lyon 
Mirela BORCHIN, Associate Professor, PhD, West University of Timișoara 
Jenny BRUMME, Professor, PhD, University “Pompeu Fabra”, Barcelona 
Norberto CACCIAGLIA, Professor, PhD, Honorary Doctor, University for Foreigners, Perugia 
Giovanni CAPECCHI, Professor, PhD, HDR, University for Foreigners, Perugia 
Ioana COSTA, Professor, PhD, HDR., University of Bucharest 
Vasile DOCEA, Professor, PhD, HDR., West University of Timișoara and The University Central Library “Eugen Todoran” from Timișoara 
Monica FEKETE, Associate Professor, University “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Katarzyna GADOMSKA, Professor PhD, HDR, Silesian University of Katowice 
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Emeritus Professor, PhD, University of Extremadura, Cáceres and The Spanish Royal Academy 
Jukka HAVU, Emeritus Professor, PhD, University of Tampere and The Spanish Royal Academy 
Coman LUPU, Professor PhD, University of Bucharest and The Pedagogical Faculty of Bratislava 
Laszlo MARJANUCZ, Professor PhD, HDR, University of Szeged 
Ileana OANCEA, Professor PhD, West University of Timişoara 
Adriano PAPO, Academician, Honorary Doctor, University of Udine and “Adria-Danubia” Centre of Studies, Duino Aurisina, Trieste 
Antonio PATRAȘ, Professor PhD, HDR, University “Alexandru Ioan Cuza” from Iași 
Lăcrămioara PETRESCU, Professor PhD, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” from Iași 
Elena PÎRVU, Professor PhD, University of Craiova 
Vasile POPOVICI, Professor PhD, HDR, West University of Timișoara 
Alessandro ROSSELLI, Professor PhD, University of Szeged 
Eleonora RINGLER PASCU, Professor PhD, HDR, West University of Timișoara 
Mihaela Silvia ROŞCA, Associate Professor, West University of Timișoara 
Leonardo SARACENI, Professor PhD, Superior Institute of Music “Francesco Cilea”, Castrovillari 
Oana SĂLIŞTEANU, Professor PhD, University of Bucharest 
Nathalie SOLOMON, Professor PhD, University “Via Domitia” of Perpignan 
Geza SZASZ, Associate Professor, University din Szeged 
Andreea TELETIN, Lecturer, PhD, University of Bucharest and University Sorbonne, Paris 3 
Maria ȚENCHEA, Professor PhD, West University of Timișoara 
Libuše VALENTOVÁ, Professor PhD, The Caroline University of Prague 
Estelle VARIOT, Associate Professor, PhD, HDR, University Aix-Marseille, AMU 
Leonard VELCESCU, CRESEM-CRHiSM Researcher, PhD, University “Via Domitia” of Perpignan 
Violeta ZONTE, Professor PhD, HDR, West University of Timișoara