Arta practicată de ordinele catolice din Banat. Studiu de caz: biserica mănăstirii franciscane Maria Radna din Lipova

Abstract: (Art of the Religious Orders in the Banat. A Case Study: the Franciscan Monastery Church in Radna (Lipova)) A clear case of stylistic import of Baroque influences, having Central European descend, the Franciscans promoted an art with a mission. Among the catholic orders who settled in the Banat province of the eighteenth century, the Franciscans regarded the Baroque as an instrument of faith, a clear case of devotional art where the church interior becomes a stage where monk artists like Joachim Eisenhut, Juniperus Stilp, Franz Wagenschon perform their artistry. The religious congregation used the rhetorics of the Baroque to make the unvisible-visible as the church dedicated to Mary from Radna (Lipova) depicts on the dome one of the most abstract images in art: the assumption of the Virgin. Promoters of the style in a late stage of evolution, the Franciscans from the Banat played a decisive role in forming the provincial Baroque.

Keywords: Baroque, art, pilgrimage church, Franciscan order, the Banat.

Rezumat: Dintre ordinele catolice ce au modelat prin arta practicată spațiul sacru în secolul al XVIII-lea, franciscanii sunt după iezuiți cei care au vĂzut în stilul baroc un instrument al credinței, interiorul bisericilor edificate în Banat devenind o scenă pe care pun în practică noua retorică prin creația unor călugări deveniți și promotori ai artei: Joachim Eisenhut, Juniperus Stilp, Franz Wagenschon. Un caz evident de import stilistic din centrul imperiului habsburgic este și mănăstirea Maria Radna din Lipova unde călugării franciscani realizează o capodoperă a artei baroce provinciale cu trimiteri la iconografia Contrareformei religioase, centrul cupolei ilustrând Ridicarea la cer a Mariei, în timp ce mobilarea interiorului cu altare și scenografia direcționată către atragerea credincioșilor fac din acest monument un model oficial al barocului provincial. 

Cuvinte-cheie: baroc, artă, biserică de pelerinaj, ordinul Franciscan, Banat.

Sectiune
Istorie, artă, religie
Pagina
283