Didactica limbilor-culturi în predarea românei ca limbă străină

Abstract: (The Didactics of Culture Languages and New Perspectives in the Didactics of Romanian as a Foreign LanguageThis study illustrates, both at a theoretical level and through practical examples, a new paradigm in teaching foreign languages. The didactics of culture languages, defined as a distinct subject by the founders of this direction, has developed starting with the 90s and imposes an action-oriented approach in the teaching and learning of foreign languages. In the first part of the article I will diachronically present the methodological mutations in foreign language teaching. This diachronic digression has the role of highlighting the particularities of the action-oriented approach, in relation to previous methodologies, which have lead to the development of culture languages. In the second part, I will depict didactic experiences informed and inspired by the principles of the didactics of culture-languages and I will underline the advantages that this perspective offers to 21st century students. The pragmatic questions that I would like to answer are: how can we contribute to the integration of international students in the socio-cultural and university medium in Romania?; how can we create a didactic context in which communication would be authentic?

Keywords: Action-oriented perspective, Romanian as a foreign language, the didactics of culture-languages, didactic experiences.

Rezumat: Studiul meu ilustrează la nivel teoretic și prin exemple practice o nouă paradigmă în predarea limbilor străine. Didactica limbilor-culturi, definită ca disciplină distinctă de întemeietorii acestei direcții, se dezvoltă începând cu anii 1990 și impune abordarea acțională în predarea și învățarea limbilor străine. În prima parte a articolului, voi prezenta diacronic mutațiile metodologice în didactica limbilor străine. În partea a doua, voi evoca experiențe didactice informate de principiile didacticii limbilor-culturi și voi sublinia avantajele pe care le oferă această perspectivă, pentru cursanții secolului al XXI-lea. Întrebări pragmatice la care doresc să răspund sunt: cum putem contribui la integrarea studenților internaționali, în mediul socio-cultural și universitar din România?; cum putem crea un context didactic în care comunicarea să fie autentică?

Cuvinte-cheie: perspectiva acțională, româna ca limbă străină, didactica limbilor-culturi, experiențe didactice.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
318