Despre corpusurile electronice românești. Inimă: câteva e-ocurențe sintagmatice

Abstract: (About Romanian Electronic CorporaInimă: Some Syntagmatic e-OccurrenceThe aim of this paper is to present some of the electronic corpora of Romanian language, especially since, over the past decades, corpora have increasingly been used in linguistics studies. Many scholars from different research branches acknowledge the value of lingual national e-corpus. Using it as a tool in research, this allows for easy queries and obtains interesting results in linguistics behaviour. However, the use of Romanian electronic corpora in the academic field is very recent; because the corpora have been created less than two decades ago. For example, Contemporary Romanian Language corpus (CoRoLa) was initiated in 2014 (cf. Tufiș 2018). In this paper, we provide some examples to illustrate the application of Romanian electronic corpus (CoRoLa) with the keyword “inimă” (heart).

Keywords: electronic corpus, corpus-based linguistic studies, e-occurrence.

Rezumat: În această lucrare ne propunem să prezentăm câteva dintre corpusurile electronice ale limbii române, mai ales că, în ultima vreme, acestea sunt tot mai des utilizate în studiile lingvistice. Mulți cercetători au recunoscut valoarea importantă pe care o au e-corpusurile lingvistice în investigațiile științifice. Utilizat ca metodă de analiză, corpusul permite o chestionare rapidă, precum și obținerea de rezultate importante despre un anumit profil lingvistic. Totuși, folosirea corpusurilor electronice ale limbii române în cercetare este de dată recentă, mai ales că acestea sunt create de mai puțin de două decenii. De pildă, alcătuirea Corpusului de referință al limbii române contemporane (CoRoLa) a fost inițiată în 2014 (cf. Tufiș 2018). În această lucrare, vom ilustra utilizarea corpusului electronic (CoRoLa) cu un exemplu-aplicație pe baza cuvântului-cheie inimă.

Cuvinte-cheie: corpus electronic, studii lingvistice pe baza corpusului, e-ocurențe.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
292