Elemente ale imaginarului marin spaniol și portughez în romanul postmodern românesc

Abstract: (Elements of the Spanish and Portuguese Maritime Imaginary in the Romanian Postmodernist Novel) The sea, sailing ships or modern vessels, conquistadors, explorers or pirates are just a few of the closely interconnected symbolic elements that are part of the paradigm of the maritime imaginary. Historical reality is one of the forms of the imaginary that fed the collective memory, but at the basis of the whole phenomenon there are myths, legends, fantasies or reveries, being most profound in the Anglo-American area since the 17th century. A similar case can be observed in the Iberic Peninsula, where Spain and Portugal, due to the overwhelming influence of their maritime power, which they had exercised over few centuries world wide, succeeded to get into the popular conciousness and to notably influence the literary space by means of maritime imaginary. In the current literary landscape, the emergence of novels such as Mort în Patagonia (Dead in Patagonia), Evanghelia după Araña (The Gospel of Araña), Marañon sau Adevărata istorie a descoperirii Lumii Noi (Marañon or the Real Story of Discovering the New World) bring back the nautical themes to the Romanian reader’s attention. Due to the postmodernist recuperation processes, one might consider that the 21st century literature still preserves the true naval craft in the collective memory, but responding to the current cultural contexts.

Keywords: maritime imaginary, postmodernism, recycling, exotic, fiction.

Rezumat: Marea, corăbiile ori navele moderne, conchistadorii, exploratorii sau pirații reprezintă doar câteva dintre elementele simbolice strâns interconectate care sunt parte integrantă a paradigmei imaginarului marin. Realitatea istorică este una dintre formele imaginarului ce a hrănit memoria colectivă, însă la baza întregului fenomen stau mituri, legende, fantasme ori reverii, având o manifestare mai accentuată în arealul anglo-american începând cu secolul al XVII-lea. Un caz similar a putut fi observat și în Peninsula Iberică, unde Spania și Portugalia, datorită influenței covârșitoare a puterii maritime pe care au exercitat-o de-a lungul câtorva secole la nivel mondial au reușit să pătrundă în conștiința populară și să exercite influențe notabile la nivel literar prin intermediul imaginarului maritim. În peisajul literar actual apariția unor romane ca Mort în Patagonia, Evanghelia după Araña și Marañon sau Adevărata istorie a descoperirii Lumii Noi readuc în atenția publicului cititor din România temele marine. Datorită proceselor recuperatorii postmoderne se poate considera că literatura secolului al XXI-lea încă păstrează adevăratul meșteșug marinăresc, conservându-l în memoria colectivă, dar răspunzând contextelor culturale actuale.

Cuvinte-cheie: imaginar marin, postmodernism, recuperare, exotism, ficțiune.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
215