Fericitul Ieronim – Pe urmele bărbaților iluștri

Abstract: (Blessed Hieronymus – In the Footsteps of Illustrious MenA prominent personality of the late Antiquity, Father Hieronymus is considered by the modern scholars as being the most important philologist and translator of the Bible, from the Patristic period, but also an artist of the portrait, his literary portraits being expressions of the social realities of the second half of the 4th century. Hieronymus has mastered the art of the literary portrait from the works of the great classical authors whom he studied with a lot of passion. The personalities portrayed by Hieronymus are different: historians, rhetors, bishops, priests, philosophers, deacons, praetors or honoured saints like Paul, Malcus, Ilarion. The portraits prezented by him have a great historical value due to the unique information about some pagan or Christian writers. His work, De viris illustribus, which enjoyed great success in the coming centuries, is one of the few works translated from Latin to Greek. 

Keywords: Blessed Hieronymus, immortalize, portraits, testimonies, personalities.

Rezumat: Personalitate marcantă a Antichității târzii, Fericitul Ieronim este considerat de către cercetătorii moderni drept cel mai însemnat filolog și biblist creștin din perioada patristică, dar și un artist al portretului, portretele sale literare fiind expresii ale realităților sociale din a doua jumătate a secolului al IV-lea. Ieronim și-a însușit arta portretului literar din operele marilor autori clasici pe care i-a studiat cu multă pasiune. Personalitățile portretizate de Ieronim sunt diferite: istorici, retori, episcopi, preoți, filosofi, diaconi, pretori sau sfinți emeriți ca Pavel, Malcus, Ilarion, având o deosebită valoare istorică datorată informațiilor unice despre unii scriitori păgâni sau creștini. Opera sa, De viris illustribus, care s-a bucurat de mare succes, este una dintre puținele opere traduse din limba latină în limba greacă.

Cuvinte-cheie: Fericitul Ieronim, a imortaliza, portrete, mărturii, personalități.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
137