Un topos literar dihotomic: laus Italiae

Abstract: (A Dichotomous Literary Topos: Laus Italiae) The image of an Edenic Italic space, of which the description is often utopic, has a long tradition. Italy's topos as an ideal homeland pervades Latin literature, it's visage echoing into the present day. But as the artistic discourse is constructed, in prosperity's shadow we see the threatening signs of dissolution. Aiming intensely at the awakening of the numbed consciences, the topos knows an essence twist. In such circumstances, prosperity becomes also an index of decadence. The cohabitation – dynamic, tense – between utopian and dystopian adds a layer of dramatism that we perceive today from an elevated standpoint. My paper follows some of the literary milestones of this topos, with a particular focus on its manifestations in the Latin literature from the last half of the pre-Christian century.

Keywords: laus Italiae, Latin literature, topos, dichotomy, eulogy.

Rezumat: Imaginea unui spațiu italic edenic, în care descripția se configurează adesea utopic, are o lungă carieră. Toposul Italiei ca patrie ideală străbate literatura latină, reflexele sale ajung, însă, până în contemporaneitate. Dar așa cum se construiește discursul artistic, în umbra prosperității deslușim amenințătoare semnele disoluției. Vizând cu intensitate trezirea conștiințelor amorțite, toposul cunoaște, ca atare, o răsturnare semnificațională. Prosperitatea în atare condiții devine și un indice al decadenței. Coabitarea – dinamică, tensionată – între utopic și distopic adaugă un dramatism pe care îl percepem azi la justa intensitate. Lucrarea mea urmărește câteva dintre jaloanele literare ale acestui topos, cu atenția focalizată îndeosebi asupra manifestărilor sale în literatura latină din ultima jumătate a veacului precreștin. 

Cuvinte-cheie: laus Italiae, literatura latină, topos, dihotomie, elogiere.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
105