Peca Ștefan – experiment de teatru interactiv

Abstract: (Peca Ștefan’s Interactive Theatrical Experiment). The research-play The Clock Is Ticking. 60 Minutes Older of the Romanian playwright Peca Ștefan, integrated in the so called two-year project "The Art of Age!(i)ng", ended with its presentation at the 1st European Theatre and Science Festival in Timișoara (16–19 April 2015). The aim of the creative research was to question the ways in which people "age" but also to underline the importance of the theatre as a forum where essential actual questions are put on stage in form of a debate between plawright, stage director, actors and audience. Peca Ștefan’s intensive investigative research, consisting in interviews with people from two cities, Timișoara and Karlsruhe, both being linked as partner-cities on political, social and cultural level, resulted in an interactive theatrical experiment, interpreted by a mixed cast of two theatres (Teatrul Național Timișoara and Baadisches Staatstheater Karlsruhe) in Romanian, German and English language. An interactive comedy featuring four actors, two German and two Romanian performers, inquire through unexpected dialogue, spoken and sung parts diverse actual questions. Nine self-contained scenes of the written text wait to be interpreted by the four protagonists, while the audience is asked from the beginning to vote which scene to be played, and thus generates the flow of the performance. Three questions with three multiple-choice answers determine the structure of the interactive theatrical experiment. Thus the audience becomes a co-participant in the process of consuming 60 minutes of life - a perishable meditation on life, time passing and especially ageing.

Keywords: Peca Ștefan, interactive theatrical experiment, creative research, debate on aging.

Rezumat: Piesa de teatru Pe ceas. Cu 60 de minute mai bătrân a dramaturgului român Peca Ștefan reprezintă o parte din proiectul The Art of Ageing (Arta de-a îmbătrâni), care s-a derulat pe o perioadă de doi ani de zile, finalizat prin prezentarea la Primul Festival European de Teatru și Cercetare din Timișoara (16–19 aprilie 2015). Scopul principal al cercetării creative a fost de a chestiona modalitățile de «îmbătrânire» ale populației, pe lângă dorința de a sublinia importanța teatrului ca forum în cadrul căruia sunt tematizate aspecte și probleme actuale, prezente pe scenele teatrelor într-o dezbatere colectivă între dramaturg, regizor, actor și public. Cercetarea intensă intreprinsă de Peca Ștefan, constând în interviuri cu persoane din două orașe, Timișoara și Karlsruhe, înfrățite printr-un parteneriat la nivel politic, social și cultural, s-a materializat într-un experiment teatral, pus în scenă de un ansamblu mixt, reprezentat de două teatre (Teatrul Național Timișoara și Baadisches Staatstheater Karlsruhe) în limba română, germană și parțial engleză. O comedie interactivă, interpretată de patru actori, doi români și doi germani, chestionează prin dialog neașteptat, părți vorbite și cântate diverse aspecte ale vieții actuale. Nouă scene independente ale textului dramatic așteaptă să prindă viață prin interpretarea celor patru protagoniști, în timp ce publicul este invitat de la bunul început al spectacolului să voteze scena care să fie interpretată, generând în acest fel desfășurarea evenimentului teatral. Trei întrebări cu trei răspunsuri posibile determină astfel structura experimentului de teatru interactiv. Publicul devine co-participant în procesul de consumare ale celor 60 de minute de existență, anunțate prin titlul piesei - de fapt o meditație asupra vieții, a trecerii timpului și în special asupra îmbătrânirii.

Cuvinte-cheie: Peca Ștefan, teatru interactiv, experiment, cercetare creativă, dezbatere despre îmbătrânire.

Sectiune
Teatru și muzică
Pagina
595