Modulații ritmice în creația pentru timpane a lui Elliott Carter – Eight Pieces for Four Timpani

Abstract: (Rhythmic Modulations in Elliott Carter’s Timpani Creation. Eight Pieces for Four Timpani) The dissipation of tonal harmony in the 20th - century music has opened a new stage of febrile percussion soundtrack exploration, a phenomenon that boosts up solo percussion, and a time when numerous pages are dedicated to timpani music. This project aims to get the reader acquainted with metric and temporal modulation in Carter’s ,,Eight pieces for four timpani”, and also to observe timpani techniques such as, pedaling, tremollo, tuning and the use of the entire timpani and membrane’s surface.

Keywords: soundtrack exploration, timpani, metric and temporal modulation, extended techniques.

Rezumat: Dizolvarea armoniei tonale în muzica secolului XX a deschis o nouă etapă de explorare febrilă a calităților complexului sonor al instrumentelor de percuție, fenomen care atrage apariția genului de percuție solo, perioadă în care sunt dedicate nenumărate pagini muzicale timpanelor. Acest proiect urmărește utilizarea modulației metrice și temporale realizate de Elliott Carter în lucrarea ,,Eight pieces for four timpani”, dar și aspecte legate de tehnicile extinse ale timpanelor, elemente precum glissando, pedalizare, tremollo, schimbări de acordaj și utilizarea întregii suprafețe fizice a timpanelor.

Cuvinte cheie: complex sonor, timpane, modulație metrică și temporală, tehnici extinse.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
550