Itinerariu în universul personalităților feminine ale artei lirice timișorene – Dr. Ana Stan-Slusar și Dr. Mihaela Silvia Roșca

Abstract: (Itinerary in the Universe of the Feminine Personalities of the Lyrical Art in Timișoara – PhD Ana Stan-Slusar and PhD Mihaela Silvia Roșca) The main lyrical stage in Timisoara has promoted and created along the years personalities who had a great impact upon the cultural life in the province of Banat, often going beyond the regional and national boundaries. Ana Stan Slusar, PhD, is such an example, one of the complex artistic personalities – a dramatic soprano, she had a long run within the Romanian National Opera in Timisoara as soloist and had numerous concert tours along her career, both in the country and abroad, in a bleak period of our national musical culture. She served the art of singing as teacher in the Singing Department at the Faculty of Music and Theatre of the West University in Timisoara. Many generations of lyrical artists have been formed under her guidance, thus consolidating and promoting the singing school in Banat. Conductor, musicologist and educator, Mihaela Silvia Rosca, PhD, is a distinguished personality of the culture and musical life in Timisoara and in Romania, who became known even across the borders. As first conductor of the Romanian National Opera in Timisoara, she has contributed to the staging of over 60 operas, operetta and ballet, making numerous tours in the European space, thus promoting the values of the Romanian musical-interpretive creation. Through professionalism and dedication, she added value to the university musical education in the capital of Banat, being involved in its postdecembrist reconfiguration after 1989.

Keywords: lyrical art, soprano, conductor, teacher, concert tour.

Rezumat: Prima scenă lirică timișoreană a creat și promovat de-a lungul anilor personalități care au marcat viața culturală a Banatului depășind adesea granițele zonale și naționale. Dr. Ana Stan-Slusar este un astfel de exemplu, una din personalitățile artistice complexe – soprană de coloratură dramatică a ținut peste 35 de ani cap de afiș a Operei Naționale Române din Timișoara în calitate de prim solistă și a efectuat de-a lungul carierei numeroase turnee de concerte, în țară dar și peste granițele ei, într-o perioadă sumbră din istoria culturii noastre muzicale naționale. A slujit arta vocală în calitate de pedagog la Catedra de Canto a Facultății de Muzică și Teatru a Universitatății de Vest din Timișoara. Sub îndrumarea domniei sale s-au format generații de artiști lirici, consolidând și promovând Școala de cânt din Banat. Dirijor, muzicolog și pedagog, dr. Mihaela Silvia Roșca este o personalitate marcantă a culturii și vieți muzicale timișorene și naționale care a depășit granițele României. În calitate de prim dirijor al Operei Naționale Române din Timișoara a contribuit la punerea în scenă a peste 60 de titluri de operă, operetă și balet, realizând și numeroase turnee în spațiul european, promovând astfel valorile creației muzical-interpretative românești. Prin profesionalism și dedicare a adus un plus valoare învățământului muzical universitar din capitala Banatului fiind implicată în reconfigurarea postdecembristă a acestuia după anul 1989.

Cuvinte-cheie: arta lirică, soprană, dirijor, pedagog, turneu de concerte.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
516