„Republic of Gamers”. Incursiune în limbajul gamerilor români

Abstract: (“Republic of Gamers”. Incursion into the Language of Romanian Gamers) The dynamics of the articulated human language contains various phenomena, involving different planes or dimensions: speech, language, norm, meaning etc. A significant linguistic change, manifested in the language vocabulary, is the borrowing of words from one language into another. The present communication aims to present the main characteristics of the language of gaming in Romania, which is strongly influenced by English. The analytical approach of the language of gaming has the effect of establishing a series of distinctions made at the level of lexical elements, by multiple criteria.

Keywords: English, English influence, loanword, Romanian.

Rezumat: Dinamica limbajului uman articulat conține fenomene variate, care implică diverse planuri sau dimensiuni ale acestuia: vorbirea, limba, norma, semnificația etc. O schimbare lingvistică semnificativă, manifestată la nivelul lexicului limbilor, este reprezentată de împrumutarea cuvintelor dintr-o limbă în alta. Comunicarea de față își propune să prezinte principalele caracteristici ale limbajului gamerilor din România, care este masiv influențat de limba engleză. Abordarea analitică a acestui limbaj are drept rezultat stabilirea unei serii de distincții realizate la nivelul elementelor lexicale, după criterii multiple.

Cuvinte-cheie: anglicism, influența engleză, împrumut, lexic, limba engleză, limba română.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
243