Leonard VELCESCU

Université de Perpignan  « Via Domitia »
​Universitatea din Piteşti

Fizionomii identitare culturale universale. Importanța Columnei din Forul lui Traian (Roma) pentru cultura universală și a României


Universal and cultural identitary physiognomies. The importance of the Column from the Forum of Trajan (Rome) for the universal culture and for Romania

In this conference, aspects of the scenes of the Column of Trajan's Forum are discussed, the multiple historical, artistic and iconographic information offering the documentary “film” carved in Carrara marble, made during the reign of Trajan (98-117 AD). Also, fundamental aspects regarding the representations of the compositions of the Column in European art are highlighted. Due to the exceptional artistic quality, composition and portraiture, from the heyday of Trajan’s reign, Roman sculptural art was studied and drawn by the greatest artists of the Renaissance and Baroque, but also by those who were part of the artistic currents that have followed. Among these important artists, Michelangelo Buonarroti admired the compositions of the Column. Of inestimable historical and cultural value, the Column is one of the cultural identity symbols of Romania. Being also a European cultural symbol, it essentially contributes to the European identity unity, for a better understanding and collaboration between the diversity of cultures, to the increase of Romania’s prestige and image in the world. Having the decisive role of uniting us, of broadening our horizons, no matter what differentiates us, culture means knowledge, understanding and, equally, identity for all.

Keywords: Trajan's Column, Roman art, cultural identity, the Dacian people, Romania

 

Fizionomii identitare culturale universale. Importanța Columnei din Forul lui Traian (Roma) pentru cultura universală și a României

În această conferinţă se pun în discuţie aspecte ale scenelor Columnei din Forul lui Traian, multiplele informaţii istorice, artistice şi iconografice oferind „filmul” documentar sculptat în marmură de Carrara, realizat în timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.). De asemenea, se pun în evidenţă aspecte fundamentale privind reprezentările compoziţiilor Columnei în arta europeană. Datorită calității artistice excepționale, compoziționale și portretistice, din perioada artistică de apogeu a domniei lui Traian, arta sculpturală romană a fost studiată şi desenată de cei mai mari artişti ai Renaşterii şi Barocului, dar şi de cei care au făcut parte din curentele artistice ce au urmat. Printre aceşti artişti importanţi, Michelangelo Buonarroti admira compoziţiile Columnei. De o valoare istorică şi culturală inestimabilă, Columna face parte dintre simbolurile identitare culturale ale României. Fiind deopotrivă un simbol cultural european, aceasta contribuie în mod esenţial la unitatea identitară europeană, pentru o mai bună înţelegere şi colaborare între diversitatea culturilor, la creşterea prestigiului şi a imaginii României în lume. Având rolul, determinant, de a ne uni, de a ne lărgi orizonturile, indiferent de ceea ce ne diferențiază, cultura înseamnă cunoaștere, înțelegere și, în egală măsură, identitate pentru toți.

Cuvinte-cheie: Columna Traiană, arta romană, identitate culturală, poporul dac, România

Facultatea de Litere, Istorie si Teologie
Afis CICCRE 2024