Participare

  • Comunicările vor fi susţinute în una dintre limbile: franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă.
  • Durata de susţinere a comunicărilor este de 15 de minute, urmate de 5 minute de întrebări şi discuţii.
  • Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care va face propunerea de publicare în volumul manifestării, Quaestiones Romanicae, tipărit la Editura JATEPress a Universităţii din Szeged.
  • Adresa de corespondență electronică este ciccre@e-uvt.ro.

Taxa de participare la CICCRE 2022 este de 50 € sau 230 lei. Plata se face în zilele colocviului, la biroul de înregistrare. Taxa acoperă mapa individuală, pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea articolului (după o selecţie prealabilă realizată de către comitetul științific al CICCRE și după supunerea articolului procesului de peer-review). Transportul și cazarea pe durata manifestării sunt suportate de către participanţi.

Calendrier du colloque

  • la Xe édition du CICCRE aura lieu en ligne les 10-11 juin 2022.
  • le 1er mai 2022 : date-butoir pour la soumission des propositions en ligne (voir le bulletin d’inscription à remplir, disponible en ligne sur le site du colloque (https://ciccre.uvt.ro/fr/ciccre/fisa-de-inscriere).
  • le 15 mai 2022 : notification d’acceptation envoyée aux auteurs.
  • le 15 novembre 2022 : date-butoir pour l’envoi de la variante finale des articles aux courriels électroniques du colloque (ciccre@e-uvt.ro) et de la présidente du colloque (valy.ceia@e-uvt.ro).
  • le 10 juin 2023 : parution de la Quaestiones Romanicae X, qui réunit les actes de la Xe édition du CICCRE.
Afis CICCRE X 2022