Un dicționar monumental, grec-român, umplând un gol imens din cultura română

Constantin Georgescu, Simona Georgescu, Theodor Georgescu, Dicționar Grec-Român, volumul  IV, E (București, Editura Nemira, 2021, 596 p., ISBN 978-606-43-1240-2)