En torno a las lenguas romances

Romanica 31. Normă şi uz în limbile romanice actuale/Norma i ús a les llengües romàniques actuals/Norme et usage dans les langues romanes actuelles/Norma ed uso nelle lingue romanze attuali/Norma e uso nas línguas românicas atuais/Norma y uso en las lenguas románicas actuales. Editori: Alexandra Cuniţă şi Coman Lupu. Editura Universităţii din Bucureşti, 2020, 214 p. ISBN 978-606-16-1183-6.