Despre lecțiile perpetue ale limbii române

Emina Căpălnășan, Limba română de azi: năzbâtii limbistice, Iași, Editura Junimea, 2020, 114 p.