Participare

  • Comunicările vor fi susţinute în una dintre limbile: franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă.
  • Durata de susţinere a comunicărilor este de 15 de minute, urmate de 5 minute de întrebări şi discuţii.
  • Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care va face propunerea de publicare în volumul manifestării, Quaestiones Romanicae, tipărit la Editura JATEPress a Universităţii din Szeged.
  • Adresa de corespondență electronică este ciccre@e-uvt.ro.

Taxa de participare la CICCRE 2022 este de 50 € sau 230 lei. Plata se face în zilele colocviului, la biroul de înregistrare. Taxa acoperă mapa individuală, pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea articolului (după o selecţie prealabilă realizată de către comitetul științific al CICCRE și după supunerea articolului procesului de peer-review). Transportul și cazarea pe durata manifestării sunt suportate de către participanţi.

Calendario del coloquio

  • La Xa edición del CICCRE se celebrará los 10-11 de junio de 2022 en la Universidad de Oeste de Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
  • La ficha de inscripción, disponible en la página del coloquio: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere, se rellenará en línea hasta la fecha de 1 de mayo de 2022.
  • La fecha de aceptación y de notificación de las comunicaciones es el 15 de mayo de 2022.
  • La versión final de los textos mandados para la publicación se esperará hasta el 15 de noviembre de 2022 a las direcciones del coloquio (ciccre@e-uvt.ro) y de la presidenta del coloquio (valy.ceia@e-uvt.ro).
  • El volumen de la manifestación, Quaestiones Romanicae X, se lanzará el 10 de junio de 2023.