CICCRE VII 2018

15-16 iunie 2018

Programa

Coloquio Internacional Comunicación y cultura en la Romània europea (CICCRE) VII edición

15-16 de junio de 2018, Universidad de Oeste de Timişoara (Rumanía)
Viajes y viajeros. Incursiones culturales y lingüísticas

VIERNES, EL 15 DE JUNIO DE 2018

AULA BCUT

9.00-9.30 Registración de los participantes
9.30-10.30 Apertura del coloquio (Aula BCUT): alocuciones de los organizadores y de los cónsules
Presentación de los volúmenes Quaestiones Romanicae VI. 1, 2
Presentación del programa general de las jornadas
10.30-11.00 Pausa de café
11.00-12.30 Conferencia plenaria (Aula BCUT): Christian DUHAMEL, Université Paris-Sorbonne, Sciences, latinité et interculturalité: le voyage de la science
13.00-14.30 Almuerzo
15.00-18.00 Los trabajos en secciones (en las aulas UVT)
19.00 Cena
20.30 Monólogo teatral: Christian DUHAMEL, Novecento pianiste

LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ
Sala 201


Moderator: Florica BECHET, Universitatea din București

15.00-15.20 Florica BECHET, Universitatea din București, Călătoriile în Lună și în Soare ale lui Lucian și Cyrano
15.20-15.40 Daniel HAIDUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Schiţă pentru o geografie a imaginarului roman
15.40-16.00 Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Surghiunul lui Ovidius – o călătorie prin mitologia greacă
16.00-16.20 Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, Traseul marin în epopeea vergiliană
16.20-16.40 Pauză de cafea


Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

16.40-17.00 Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Călătorie romană: de la călătoria eroică din Eneida, la rătăcirea erotică din Satyricon
17.00-17.20 Dana LĂPĂDAT-NICOLA, Universitatea de Vest din Timișoara, Satyricon – rătăcire spre marginalitatea ființei
17.20-17.40 Anca MEIROȘU, Universitatea din București, Călătoria spre fericire
17.40-18.00 Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Metafora călătoriei ȋn Liber Manualis

LIMBA ROMÂNĂ
Sala 202


Moderatori: Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Țărm, mal, liman în poezia lui Traian Dorz
15.20-15.40 Elena PETREA, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Constantin Negruzzi și Șerban Foarță sau traducerea ca (re)descoperire a resurselor limbii române
15.40-16.00 Mirela-Ioana BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara, Drumul spre Tenerife o călătorie dinspre simbol spre referent
16.00-16.20 Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Noaptea de foc – configurație semantică recurentă și experiență interioară. De la Blaise Pascal la Eric-Emmanuel Schmitt


Moderatori: Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

16.20-16.40 Călin Florin Alexandru POPEȚ, Universitatea de Vest din Timișoara, Frazeologia călătoriei. Structuri semantice convergente
16.40-17.00 Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, „Republic of Gamers”. Incursiune în limbajul gamerilor români
17.00-17.20 Mariana Viorica BUDA, Universitatea din Oradea, Limba română în spaţiul digital. Provocări şi limitări
17.20-17.40 Anamaria FILIMON-BENEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Despre relații publice: o incursiune în lumea PR 2.0
17.40-18.00 Ioana VID, Universitatea de Vest din Timișoara, Călătoria unor branduri locale

LITERATURA ROMÂNĂ
Sala 101


Moderator: Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Mariana DAN, Marina KOLESAR, Universitatea din Belgrad, Mircea Eliade şi Constantin Brâncuşi: exilul interior, ca drum spre Centru
15.20-15.40 Åsa APELKVIST, Universitatea din București, Traducătorul – Homo viator în spațiul a două culturi; registre lingvistice în traducere
15.40-16.00 Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Călătorii în vâltoarea istoriei. Două relatări românești despre revoluția bolșevică și războiul civil: Elie Bufnea și Voicu Nițescu
16.00-16.20 Valentin-Iulian MAZILU, Universitatea din Pitești, Noaptea de Sânziene. Cǎlǎtoria în imaginar sau jurnalul unui roman
16.20-16.40 Pauză de cafea


Moderator: Mariana DAN, Universitatea din Belgrad

16.40-17.00 Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Imposibila întoarcere. Călătorii spre casă în romanele lui Cătălin Dorian Florescu
17.00-17.20 Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara, Naufragiu către și dinspre „buricul pământului”
17.20-17.40 Mădălina SERBOV, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Ovidiu. Ultima călătorie
17.40-18.00 Alina-Iuliana POPESCU, cercetător independent, Călătorie spre interiorul Poeziei și al Ființei. Transcendență și vizionarism: În marea trecere (1924), Lucian Blaga

LETTERATURA ITALIANA
Aula A01


Moderatore: Giovanni CAPECCHI, Università per Stranieri di Perugia

15.00-15.30 Ellen PATAT, Università degli Studi di Milano, Sguardi italiani: i concetti di “viaggio” e “viaggiatore”
15.30-16.00 Remo CASTELLİNİ, Università di Vienna, Viaggio d’un poeta in Russia di Vincenzo Cardarelli. Analisi imagologica
16.00-16.30 Maria Chiara MORIGHI, Università di Siena, Corto viaggio sentimentale: Ettore Schmitz, Italo Svevo, il viaggio e la «ruggine» familiare
16.30-17.00 Otilia Stefania DAMIAN, Universitatà "Babeș-Bolyai", Cluj Napoca, Viaggiatori italiani in Transilvania nel Cinquecento: Antonio Possevino (1534-1611)
17.00-17.15 Pausa caffé


Moderatore: Sandro CERGNA, Università di Pola

17.15-17.45 Jelena BAKIĆ, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Il viaggio testuale nel Rinascimento. Imitazione, scrittura e riscrittura tra le due sponde dell’Adriatico
17.45-18.15 Carmella PANARELLO, Docente MIUR, Il viaggio nel Decameron con l’immaginazione, fantasia o il desiderio
18.15-18.45 Barbara STAGNITTI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Tra simbolismi e forze cosmiche: Viaggio di Gararà di Benedetta
18.45-19.15 Gloria GRAVINA, Università dell’Ovest di Timisoara, Cartoline d’opera: strumenti di diffusione del melodramma al tempo dellʼopera

LITTÉRATURES FRANÇAISE ET FRANCOPHONES


Salle 414

Modérateur: Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timisoara

15.00-15.30 Aurora BAGIAG, Université de Médicine et de Pharmacie «Iuliu Hațieganu », Cluj-Napoca, Roumanie, Vivre sous le signe du départ. Les Chardons du Baragan de Panaït Istrati
15.30-16.00 Lambert BARTHÉLÉMY, Université de Poitiers, France, Récits nomades. Quelques remarques sur l’imaginaire du voyage dans la fiction contemporaine
16.30-16.30 Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timisoara, Le voyage chez Rutilius Namatianus, De Reditu suo. Une démarche herméneutique
16.30-17.00 Pause-café


Lectorat Français

Modérateur: SZÁSZ Géza, Université de Szeged, Hongrie

15.00-15.30 Monica GAROIU, Université de Tennessee à Chattanooga, États-Unis, Le voyage chez Albert Camus
15.30-16.00 Frank GREINER, Université Charles-de-Gaulle – Lille3, Les voyages de Francion
16.00-16.30 Alina CHERRY, Wayne State Université, Detroit, États-Unis, Le touriste malgré lui: voyages, hyper-lieux et postmodernité chez Jean-Philippe Toussaint
16.30-17.00 Pause-café


Salle 042

Modérateur: Monica GAROIU, Université de Tennessee à Chattanooga, États-Unis

17.00-17.30 Qingya MENG, Université Paul Valéry Montpellier III, France, Carnets du voyage en Chine de Roland Barthes (1974)
17.30-18.00 Ruxandra DASCĂLU, Université de Craïova, ; Le voyage et la barbarie chez Michel de Montaigne et chez René Descartes
18.00-18.30 Devika VIJAYAN, Université de Calgary, Canada, Anquetil-Duperron- le héros-voyageur du XVIII e siècle

LINGUISTIQUE FRANÇAISE
Salle 042a


Modérateur: Mariana PITAR, Université de l’Ouest Timisoara

15.00-15.20 Mathieu MOKHTARI, Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Entre « langage barbare & corrompu » et « langue d’Or » : les voyageurs français face à la langue roumaine au XIXe siècle
15.20-15.40 Joana HADZI-LEGA HRISTOSKA, Université Sts Cyrille et Méthode de Skopje, Macédoine, La représentation de la femme et de l’homme – un voyage qui continue
15.40-16.00 NAGY Andrea, Université de Debrecen, Hongrie, Voyage dans le temps. Souvenirs et organisations textuelles
16.00-16.20 MARADI Krisztina, Université de Debrecen, Hongrie, Changements du vocabulaire lié à la migration
16.20-16.40 Discussions
16.40-17.00 Pause-café

ESPAÑOL
Aula 328


Moderador: Adolfo R. POSADA, Universidad de Oeste de Timişoara

15.00-15.20 Iulia BOBĂILĂ , Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, “Barcelona es una artista caprichosa”: La vitalidad del espacio en el diario de viaje de Carmen Firan
15.20-15.40 Aura Cristina BUNORO , Universidad de Bucarest, Ricardo Palma y España, la mirada de un viajero peruano
15.40-16.00 Silvia-Alexandra ȘTEFAN, Universidad de Bucarest, “Si os hablan bien, pensáis que están muertas de amores; si no os hablan, creéis que de alteradas y fantásticas lo hacen”. Viaje simbólico del concepto de la défense des femmes desde sus fuentes medievales hasta el laudatio mulierum en Cárcel de amor y La Diana
16.00-16.20 Diana-Giorgiana MIHUȚ , Universidad de Valencia/Colegiul Elena Ghiba Birta, Arad, Autobiografía conventual femenina en la época de la colonia
16.20-16.50 Pausa de café


Moderadores: Tibor BERTA, Universidad de Szeged; Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest

16.50-17.10 Borja MOZO MARTÍN, Universidad de Poitiers/Universidad Complutense de Madrid, (Po)éticas de la circulación: voz narrativa y transacciones monetarias en la novela española actual
17.10-17.30 Denisa Karla ANUSCA RAUNCIUC , Universidad Jaume I de Castellón, Radiografía de la gestión lingüística en las familias inmigrantes en el contexto bilingüe de Castellón
17.30-17.50 Tibor BERTA , Universidad de Szeged, La aventura de tenere como auxiliar de tiempos compuestos en la Península Ibérica
17.50-18.10 Roxana Maria CREŢU, Universidad de Oeste de Timişoara, La situación de los anglicismos en España e Hispanoamérica. ¿Préstamo o adaptación?
18.10-18.30 Mihai ENĂCHESCU , Universidad de Bucarest, Alcohol – historia de una palabra viajera

PORTUGUÊS
Sala 206


Moderação: Claudia VLAD, Universidade de Bucareste

15.00-15.15 Maria Paula MENESES, Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra, A descoberta de África na guerra: militares portugueses em Angola, Guiné e Moçambique
15.15-15.30 Mihaela-Iulia BĂLTEANU, Escola Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública de Bucareste, A imigração romena dos anos ’30 no Brasil – Um encontro de civilizações
15.30-15.45 Iolanda VASILE, Centro de Estudos Sociais – Universidade de Coimbra/ Instituto Camões/Universidade de Oeste, Viagem a Moçambique: na trilha de um cooperante romeno nos anos 70
15.45-16.00 Debate
16.00-16.10 Pausa para café


Moderação: Mihaela-Iulia BĂLTEANU, Escola Nacional de Estudos Políticos e Administração Pública de Bucareste

16.10-16.25 Claudia VLAD e Irina LUPU, Universidade de Bucareste e Instituto de Linguística “Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, Drum e caminho em frasemas em romeno e português
16.25-16.40 Clemilton LOPES PINHEIRO, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Construção de objetos de discurso e efeitos de sentido de viagem na literatura de cordel
16.40-16.55 Andreea CONSTANTIN POPPE, Escola Doutoral, Faculdade de Letras,Universidade de Bucareste, Viagens interiores das personagens femininas na obra da escritora brasileira Clarice Lispector
16.55-17.10 Debate

ISTORIE & RELIGIE
Sala 203


Moderator: Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina

15.00-15.20 Laurenţiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timişoara, Călători privilegiați și drumuri în Dacia postaureliană
15.20-15.40 Florentina NICOLAE, Universitatea Ovidius din Constanța, Institutul de Teorie și Istorie Literară „G. Călinescu” al Acad. Române, Aspecte de viață cotidiană în Moldova și Valahia, reflectate în jurnalul lui Paul de Alep
15.40-16.00 Florina CIURE, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, Transilvania nelle relazioni dei viaggiatori veneziani del Cinquecento e Seicento
16.00-16.20 Nejmeddine KAZDAGHLI, l'Institut Supérieur des Langues de Tunis, Université de Carthage, Tunis et L’Afrique du Nord au XVIIème siècle dans le mémoire d’un captif russe
16.20-16.40 Jamoussi HABIB, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Sfax, « L’autre Tunisien » chez les voyageurs européens du XVIII è siècle
16.40-17.00 Pauză de cafea


Moderator: Laura MESINA, Universitatea din București

17.00-17.20 Gizella NEMETH, Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina, Viaggiatori a Trieste alla fine del XVIII secolo
17.20-17.40 Pauline DETAVERNIER, Laboratoire LIAT, Ecole doctorale VTT, Université Paris-Est, Les premiers voyageurs en train: de l’imaginaire à la pratique
17.40-18.00 Mihaela VLĂSCEANU, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara, Artişti europeni itineranţi în peisajul baroc din capitala Banatului imperial: Michelangelo Unterberger Cavalese, Johann Joseph Ressler şi Johann Nepomuk Schöpf
18.00-18.20 Radu PĂIUȘAN, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte ale comunismului în Banat în anul 1946

MUZICĂ
Aula BCUT


Moderator: Lucian Emil ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.30 Ariadna-Zenaida MIRCESCU, Universitatea din Oradea, Psihanaliza, componentă importantă a esteticii muzicale. Aportul Artei interpretative în configurarea cercetării psihanalitice
15.30-16.00 Lavinius NICOLAJEVIC, Universitatea de Vest din Timișoara, Tehnici extinse ale clarinetului în lucrarea Soliloquies de Leslie Bassett
16.00-16.30 Maria ROTARU, Universitatea de Vest din Timișoara, Vatra Comunei Cernătești. Elemente structurale, culturale și muzicale
16.30-17.00 Cristian-Robert SZÉKELY, Universitatea de Vest din Timișoara, Iluzionismul ritmic în creația pentru timpane a lui Elliott Carter. Eight Pieces for Four Timpani
17.00-17.30 Carol VITÉZ, Universitatea de Vest din Timișoara, Călătoriile lui Paganini

ARTE
Salle 329


Moderator: Iosif MIHAILO, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.30 Cristina BOGDAN, Universitatea din București, Vămile văzduhului. Călătoria sufletului către lumea de dincolo în imagini și texte
15.30-16.00 Andreea FOANENE PETCU, Muzeul de Artă Timişoara, Rolurile călătoriei în creația artistei Geta Brătescu
16.00-16.30 Francesco RUVOLO, Scuola secondaria Milano, Derrière la Crucifixion d'Antonello da Messina. Une nouvelle Jérusalem, le port, les pèlerins et les Observateurs franciscains à Messine médiévale tardive
16.30-17.00 Sonia SOLTANA, Rectorat de Créteil, Le voyage entre réalité et fiction

SÁBADO, EL 16 DE JUNIO DE 2018

AULA BCUT

10.00-11.00 Conferencia plenaria (Aula BCUT): Rita LAGES RODRIGUES, Universidade Federal de Minas Gerais/ Grupo de Pesquisa Estopim, Múltiplos tempos, múltiplas vivências: alteridades temporais em artistas viajantes estrangeiros no Brasil
11.00-11.30 Pausa de café
11.30-13.00 Los trabajos en secciones (en las aulas UVT)
13.00-
14.30
Almuerzo
15.00-
19.00
Los trabajos en secciones (en las aulas UVT)
19.00 Cena (Fusion, Bastion Theresia)
Presentación de libros de los participantes
Momentos musicales

LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ
Sala 201


Moderator: Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara

11.30-11.50 Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, Viator. Incursiuni lingvistice
11.50-12.10 Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Locuitorii din Dacia post-aureliană în terminologii contemporane oficiale
12.10-12.30 Simona GEORGESCU, Universitatea din București, Hic locus, ubi descendit maiestas Dei, sicut scriptum est (Peregrinatio Egeriae). Călătoria ca trăire a Cărților Sfinte
13.00-14.30 Prânzul


Moderator: Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Ioana COSTA, Universitatea din Bucureşti, Călătoria nedorită
15.20-15.40 Laura MAFTEI, Universitatea Adventus, Cernica, Cuvinte și povești
15.40-16.00 Roxana LAZARESCU, Universität Konstanz, Călătoria în lumea de apoi – vehicul satiric în Dialogul morților al lui Lucian din Samosata

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ
Sala 202


Moderatori: Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara, Monica HUȚANU, Universitatea din Belgrad

11.30-11.50 Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Viaţa e o călătorie – integrarea metaforei conceptuale în predarea românei ca limbă străină
11.50-12.10 Maria-Mihaela GROSU, Ana Eugenia COCIUG, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Reflecții asupra paradigmelor epistemologice în didactica limbilor străine
12.10-12.30 Anca URSA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Matrioska textuală în receptarea scrisă a românei ca limbă străină: lecturi gradate şi activităţi specifice
13.00-14.30 Prânzul


Moderatori: Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara, Monica HUȚANU, Universitatea din Belgrad

15.00-15.20 Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara, Importanța culturilor educaționale în stabilirea strategiilor de predare/învățare a RLS
15.20-15.40 Emina CĂPĂLNĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspectele culturale – factor stimulativ în învățarea limbii române ca limbă străină
15.40-16.00 Eliana-Alina POPEȚI, Universitatea de Vest din Timișoara, Probleme în predarea limbii române ca limbă străină. Studiu de caz: articolul în limba română
16.00-16.20 Cristina Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Transferul unor structuri gramaticale din limba maternă în limba română la studenții francofoni din anul pregătitor

LETTERATURA ITALIANA
Aula A01


Moderatore: Alessandro ROSSELLI, Università di Szeged

11.30-12.00 Giovanni CAPECCHI, Università per Stranieri di Perugia, Un treno per Podu Iloaiei: il viaggio di Curzio Malaparte negli orrori dell’Europa in guerra
12.00-12.30 Iuliana DAVID, Università „Ovidius” di Constanța, Il viaggio verso e dalla guerra nella narrativa italiana e romena del primo Novecento
12.30-13.00 Sandro CERGNA, Università di Pola, Da un manoscritto in dialetto istrioto: ricordi del viaggio di un profugo da Valle d’Istria durante la Grande Guerra
13.00-13.30 Aleksandra Teresa SCHYMALLA, Università di Varsavia, Una lapide in via Mazzini di Giorgio Bassani: il viaggio della memoria e non-memoria attraverso la topografia spirituale e fisica della città
13.30-14.30 Pausa pranzo


Moderatore: Daniela BOMBARA, Università di Messina

15.00-15.30 Daniela BOMBARA, Università di Messina, Mari, inferni, isole del mito: viaggi e viaggiatori nei libretti d’opera di Salvatore Quasimodo
15.30-16.00 Laura CAMPANALE, ITT Mazzotti, Treviso, Le migrazioni stagionali tra il Veneto e la Romania: un viaggio nella storia e nella memoria tra passato e presente
16.00-16.30 Francesca BRAVI, Christian – Albrechts, Università zu Kiel, „I pionieri del Far East”: viaggio in Romania. Se consideri le colpe di Andrea Bajani
16.30-17.00 Alessandro ROSSELLI, Università di Szeged, Il viaggio di Corrado Alvaro in Unione Sovietica (1934) nel suo diario intimo, Quasi una vita (1950)
17.00-17.15 Pausa caffé

LINGUA E LINGUISTICA ITALIANA
Aula A01


Moderatore: Elena PÎRVU, Università di Craiova

17.15-17.45 Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest, I viaggi terreni e i viaggi celesti di un poeta mistico. Note sulla versione rumena delle Laude di Iacopone da Todi
17.45-18.15 Corina BĂDELIȚĂ, Università di Jassy, In viaggio con Guido Piovene e Alexandru Vlahuță: visione, stile, finalità
18.15-18.45 Elena PÎRVU, Università di Craiova, Gli italiani e l’italiano nel volume Descrierea Moldovei (‘Descrizione della Moldavia’, 1711) di Dimitrie Cantemir
18.45-19.15 Mirela BONCEA, Università dell’Ovest di Timisoara, Viaggiando, s'impara: modalità di conoscere la lingua e la cultura di un popolo tramite i suoi proverbi
19.15-19.45 Silvia MADINCEA PAȘCU, Università „Tibiscus” di Timisoara, Ti posto un selfie su Facebook – il viaggio della lingua parlata nei social network

LITTÉRATURES FRANÇAISE ET FRANCOPHONES


Salle 042

Modérateur : Devika VIJAYAN, Université de Calgary, Canada

11.00-11.30 Olfa RIHANI, Université de Carthage, Tunisie,, L'errance géo-poétique bekrienne : une citoyenneté du monde
11.30-12.00 Éric LEVÉEL, Stellenbosch Université, Afrique du Sud, Transylvanie, la frontière distante. Karpathia de Mathias Menegoz and La Transylvanie et ses habitants de Auguste de Gérando (1845)
12.00-12.30 SZÁSZ Géza, Université de Szeged, Hongrie, L’ère des Réformes, l’âge d’or des voyages en Hongrie ?
12.30-13.00 Ioana MARCU, Université de l’Ouest de Timisoara, Le voyage comme échec dans les littératures de langue française


Lectorat Français

Modérateur : Frank GREINER, Université Charles-de-Gaulle – Lille3

11.30-12.00 Modibo DIARRA, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali, Voyage et regards sur les cultures dans Sous l’orage et la Saison des pièges de Seydou Badian
12.00-12.30 Roxana MAXIMILEAN, Université Babeș–Bolyai de Cluj–Napoca, L’errance dans l’œuvre de Sylvie Germain
12.30-13.00 Luciana PENTELIUC-COTOŞMAN, Université Tibiscus Timişoara, Valeurs symboliques et investissement imaginaire du voyage dans l’œuvre de Michel Tournier
13.00-15.00 Pause déjeuner


Salle 042

Modérateur : Alina CHERRY, Wayne State Université, Detroit, États-Unis

15.00-15.30 Cem Michel ALGUL, Université Paris Sorbonne IV – Ecole doctorale III – CELFF 16-18, L’altérité ottomane dans la littérature de voyage française du XVIe siècle
15.30-16.00 Roxana MONAH, Université Al. I. Cuza Iasi/ Sorbonne Université Paris, Voyager en peintre au XIXe : du voyage-séjour au voyage-errance
16.00-16.30 TÖK Mădălina-Ioana, Université Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, L’héroïne et le voyage comme expérience morale dans la nouvelle Boule de Suif de Guy de Maupassant


Lectorat Français

Modérateur : Éric LEVÉEL, Stellenbosch Université, Afrique du Sud

15.00-15.30 Elisaveta POPOVSKA, Université Sts. Cyrille et Méthode Skopje, République de Macédoine, Retour aux racines maternelles: les voyages de Marguerite Yourcenar en Belgique natale
15.30-16.00 Alexandra DĂRĂU-ȘTEFAN, Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie, Alma de J.-M.G. Le Clézio : Un voyage au pays de l’Agapè
16.00-16.30 MIHALYI Dorottya, Université de Szeged, Hongrie, Voyages et voyageurs français aux pays du Maghreb indépendant

ESPAÑOL
Aula 328


Moderadora: Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara

11.30-11.50 Mirjana SEKULIĆ, Universidad de Kragujevac, Serbia, Viaje al Oriente: Vicente Blasco Ibáñez y la experiencia del otro
11.50-12.10 María del Sagrario DÍAZ-PINÉS PRIETO, Liceul Teoretic Jean Louis Calderon de Timişoara, El atlas danubiano de Claudio Magris: trazado argumentativo y temático
12.10-12.30 Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Navegar, explorar, ver ... Metáforas conceptuales de la terminología y fraseología del Internet en rumano
13.00-14.30 Almuerzo


Moderadora: Silvia-Alexandra ȘTEFAN, Universidad de Bucarest

15.00-15.20 Raluca CIORTEA, Raluca VÎLCEANU, Universidad de Oeste de Timişoara, Exilio lingüístico – viaje sin mapas
15.20-15.40 Adolfo R. POSADA, Universidad de Oeste de Timişoara, Nomadismo y viajes fronterizos en la literatura mutante española
15.40-16.00 Ilinca ILIAN, Universidad de Oeste de Timişoara, Los escritores latinoamericanos y el París del Mayo del 68: viajes alrededor de una revolución ambigua
16.00-16.20 Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Viajes y viajeros en unas “novelas contemporáneas” de Benito Pérez Galdós
16.20-16.40 Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara, Viajes y viajeros a España: diarios y cartas en rumano

ISTORIE & RELIGIE
Aula BCUT


Moderator: Radu PĂIUŞAN, Universitatea de Vest din Timişoara

11.30-11.50 Carmen TIMOC, Călin TIMOC, Școala generală nr. 25, Timișoara, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Împăratul Hadrianus și Dacia. Observații asupra vizitelor sale de lucru și a reformelor introduse
11.50-12.10 Laura MESINA, Universitatea din București, O călătorie prin peisajul urban: montajul în arhitectură și arte vizuale
12.10-12.30 Pătruț Nicolae BĂNĂDUC, Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” Caransebeș, Călătoria spirituală sau/și elementele „actului de credință” la monahul Nicolae Steinhardt
12.30-12.50 Salustio ALVARADO, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid, Los viajes al cielo y al infierno en la literatura apócrifa de la “Slavia Orthodoxa” y del mundo latino

Circular


Coloquio Internacional Comunicación y Cultura en la Romània Europea
(CICCRE)
VII edición, 15-16 de junio de 2018
Universidad de Oeste de Timişoara (Rumanía)

con el tema

Viajes y viajeros. Incursiones culturales y lingüísticas


La VIIª edición del Coloquio Internacional Comunicación y Cultura en la Romània Europea (CICCRE) propone la reflexión y el debate acerca del tema del viajero y del viaje real y simbólico, una reflexión sobre la manera en que estos se reflejan y se evidencian en las distintas literaturas, artes y lenguas romances.

El viaje representa una experiencia constante en la vida del hombre, manifestada en todos los periodos de su evolución. Homo viator forma parte de la epopeya de la humanidad, y cada lengua relata esta experiencia, circunscrita tanto en la esfera de lo real, como en la de lo simbólico. Los viajes reales, los grandes descubrimientos, pero también los grandes descubridores de tierras desconocidas nos permiten reconstruir itinerarios, imaginar la manera en que estos viajes se realizaban. De igual manera, la literatura transpone el viaje en otro plano, el simbólico, de lo desconocido, iniciático, en el que el hombre pone a prueba su madurez espiritual o incluso su existencia.

La cultura antigua, en especial la griega y la romana, guarda obras que tratan el tema del viaje: es suficiente mencionar a Homero y a Virgilio, que le han dado a la historia y a las literaturas futuras, en especial al imaginario colectivo del mundo occidental, la imagen del viajero por excelencia, en mar y en tierra,  castigo y, al mismo tiempo sublimación del ser  humano. Ulises, victorioso en guerra gracias al poder de la mente, vence las distancias gracias al poder del alma. Eneas recorre el mundo para fundar una de las grandes civilizaciones de la Antigüedad. Guiado por él, Dante, por las incursiones en los tres mundos del más allá, busca entender la grandeza trágica de la humanidad. Más tarde, mediante su Don Quijote, Cervantes añade otros horizontes semánticos al viaje y al drama del viajero. Durante algunos siglos, el viaje – le Grand Tour – constituye un tipo de rito obligatorio en la formación de los jóvenes  aristócratas,  aumentando igualmente sus valores reveladores.

En igual medida, a partir del siglo XI, en Europa se observa un intenso movimiento,  por la reanudación del tráfico de mercancías y de los caminos de los comerciantes. Los nuevos viajeros recorren Europa, sobrepasando, a veces, las fronteras, guiados por distintos motivos. Los caballeros errantes viajan para ofrecer sus servicios a un príncipe, después a otro, los frailes peregrinos de los monasterios europeos son los transmisores, en tiempo y espacio, no solo de la cultura cristiana, sino también de la herencia antigua; los bufones, los poetas y los artistas, en su camino de una corte a otra, dejan en sus obras literarias y artísticas las huellas de su paso por allí. Por otro lado, los peregrinos y los comerciantes, viajeros por excelencia de la Edad Media, y también los grandes descubrimientos geográficos, los progresos de la ciencia y de la técnica, los cambios políticos y religiosos del Renacimiento y de los siglos que siguen cambian las percepciones sobre la vida y sobre el mundo.

El tema del viaje conoce transformaciones significativas a día de hoy, cuando hay otras categorías de viajeros reales (astronautas, por ejemplo) y nuevos tipos de viajes literarios  (los cuentos y las novelas de ciencia ficción) y lingüísticos (mediante los nuevos lenguajes). A estos se les añaden los nuevos canales de navegación virtual: el Internet, las redes sociales, con un lenguaje propio, una jerga específica. El viaje – cualquieras que fueran sus coordenadas – se enfrentará, por tanto, con numerosas adaptaciones, que reflejan los cambios de los modelos culturales de referencia, del imaginario colectivo, sus facetas múltiples y dinámicas.

Partiendo desde tales consideraciones, los organizadores de la manifestación invitan a los especialistas a participar en el análisis de este tema extremadamente complejo e indican al mismo tiempo algunas de las posibles  fuentes de inspiración para los debates:

 • Héroes y viajeros
 • Viajes iniciáticos
 • Los peregrinos y el tema del peregrinaje
 • Viajes en mar, náufragos y exilios
 • Viajes en tierra, migraciones, cruces de civilizaciones
 • Viajes imaginarios
 • La metáfora del viaje en la música y en las artes visuales
 • Anotaciones de los viajeros extranjeros sobre los rumanos y su lengua
 • El léxico de los descubrimientos geográficos y científicos
 • La lengua, la manera más segura de viajar en el tiempo
 • Palabras viajeras – el viaje de las palabras en la Europa románica
 • La jerga de las redes sociales
 • La internacionalización de los términos.

Todos los interesados por los viajes y por los viajeros, por las incursiones lingüísticas, literarias, culturales en  el espacio de la  Romània – profesores, investigadores, doctorandos– están invitados a proponer su comunicación en una de las secciones del coloquio: lengua y literatura latinas; lengua y literatura rumanas; lengua rumana como lengua extranjera; lengua y literatura francesas; lengua y literatura italianas; lengua y literatura portuguesas, lengua y literatura españolas; didáctica de las lenguas romances; historia y teología; música y teatro; artes.

Organizadores y socios institucionales

Esta manifestación científica es organizada por el Centro de Estudios Románicos de Timişoara (CSRT) de la Facultad de Letras, Historia y Teología de la Universidad de Oeste de Timișoara, en colaboración con la  Universidad de Szeged, Hungría y con la Embajada de España en Bucarest, el Consulado Honorario de España en Timişoara, el Consulado de Italia en Timişoara, el Centro de Lengua Portuguesa Timişoara – el Instituto Camões I.P. Lisboa, el Instituto Francés de Timişoara, la Biblioteca Central Universitaria “Eugen Todoran” de Timişoara.

Presidenta del coloquio

Conf. univ. dr. Valy Ceia

Responsables de las secciones

Lengua y literatura latinas

Valy Ceia

Lengua rumana

Emina Căpălnăşan
Bogdan Țâra

Literatura rumana

Roxana Rogobete
Dumitru Tucan

Lengua y literatura francesas

Ramona Maliţa
Mariana Pitar

Lengua y literatura italianas

Mirela Boncea
Silvia Paşcu

Lengua y literatura portuguesas

Iolanda Vasile

Lengua y literatura españolas

Luminiţa Vleja

Historia y religión

Remus Feraru
Simona Regep
Călin Timoc

Música y teatro

Lucian Roșca

Artes

Iosif Mihailo

El comité científico

Prof. univ. dr. Eugenia ARJOCA-IEREMIA, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. Florica BECHET, Universidad de Bucarest
Prof. univ. dr. emérita Doina BENEA, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universidad de Szeged
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universidad “Lumière”, Lyon
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universidad “Pompeu Fabra”, Barcelona
Prof. univ. dr. Norberto CACCIAGLIA, Universidad para Extranjeros, Perugia
Prof. univ. dr. Giovanni CAPECCHI, Universidad para Extranjeros, Perugia
Prof. univ. dr. Ioana COSTA, Universidad de Bucarest
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universidad “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna Gadomska, Universidad de Silesia de Katowice, Polonia
Conf. univ. dr. Elena GHIȚĂ, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. José Manuel GONZALEZ CALVO, Universidad de Extremadura, Cáceres
Prof. univ. dr. HDR Ioan IOVAN, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universidad de Bucarest & Universidad Comenius de Bratislava
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universidad de Szeged
Prof. univ. dr. HDR Ileana OANCEA, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. Adriano PAPO, Universidad de Udine y Centro de Estudios Adria-Danubia, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. Antonio PATRAȘ, Universidad “Alexandru Ioan Cuza” de Iași
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universidad “Alexandru Ioan Cuza” de Iași
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universidad de Craiova
Conf. univ. dr. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof.univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universidad de Szeged
Prof. univ. dr. Eleonora RINGLER PASCU, Universidad de Oeste de Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Instituto Superior de Música “Francesco Cilea”, Castrovillari
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universidad de Bucarest
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universidad de Bucarest & Universidad Sorbona, Paris 3
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universidad de Oeste de Timișoara
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universidad Carolina de Praga
Conf. univ. dr. HDR Estelle Variot, Universidad Aix-Marsella, AMU
Dr. Leonard VELCESCU, investigador CRESEM-CRHiSM, Universidad “Via Domitia” de Perpiñán
Prof. univ. dr. Violeta ZONTE, Universidad de Oeste de Timișoara