Mic studiu despre femeile române din Voivodina

Abstract: (Short Study about Romanian Women in Voivodina) The aim of this paper is to make a brief presentation of life stories of fourteen Romanian women born in the period 1921-1974, part of the last century, which affirms the potential, knowledge, spirituality and experience of women of the Romanian national and cultural community in the multicultural space of Voivodina - naive painters, writers, journalists, academics, alpinists, housewives. Using the oral history method, fragments from different aspects of life, such as education, marriage, identity, attitude towards profession and creation, wars, postbellum period, nationalization, colonization and attitudes towards will be presented. Although placed in the same geographical framework - the Voivodina region - wherefrom they originate,and where they belong, the existing recordings reflect similarities, but also significant differences. However, it could be concluded that these confessions are testimonies of time and of the community which those who are telling these stories belong to, in any form and any context - historical, cultural, social and according to value. Bearing in mind the fact that researchon this subject is not numerous,we hope that these data about the Romanian women in Vojvodina and their experience could serve as a basis for systematic and continuous research in this field. Also, the collected could open many research possibilities in contemporary history, anthropology and sociology.

Keywords: Voivodina, Romanian women, gender studies, oral history, life story.

Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a prezenta pe scurt povestea vieții a patrusprezece românce născute în perioda anilor 1921-1974 a veacului trecut, care afirmă potențialul, cunoașterea, spiritualitatea și experiența femeilor din comunitatea națională și culturală română în spațiul multicultural al Voivodinei – pictorițe naive, scriitoare, jurnaliste, profesori universitari, alpiniste, femei casnice. Folosind metoda istoriei orale, în articol vor fi prezentate fragmente din diferite aspecte de viață ale interlocutoarelor, precum educație, căsnicie, identitate, atitudinea față de profesie și creație, războaie, perioada postbelică, naționalizare, colonizare, atitudinea față de gen. Deși plasate în același cadru geografic - cel voivodinean - din care provin și căruia îi aparțin, în înregistrările realizate detectăm și asemănări, dar și divergențe semnificative. În pofida acestui fapt, se impune concluzia că aceste confesiuni sunt mărturii ale vremii și comunității căreia acelea care le povestesc aparțin, sub orice formă și în orice context - istoric, cultural, social și ca valoare. Având în vedere că cercetările pe acest subiect nu sunt numeroase, sperăm că datele despre româncele din Voivodina, precum și experiența lor, vor servi drept bază pentru o cercetare sistematică și continuă în acest domeniu. De asemenea, considerăm că materialul colectat deschide și oferă noi posibilități de cercetare în domeniul istoriei contemporane, antropologiei și sociologiei.

Cuvinte-cheie: Voivodina, femeile române, studii de gen, istorie orală, povestea vieții.

Sectiune
Istorie şi religie
Pagina
711