Receptarea poetului Eugen Dorcescu în spațiul hispanic

Abstract: (Eugen Dorcescu in the Hispanic Approach). The present paper shows how the works of the Romanian poet, translator and essayist are translated in Spanish, promoted and evaluated in Spain, Argentina and Mexico. Member of the Writers' Union of Romania (1976), Eugen Dorcescu is a notable presence in the Spanish literary press – with groups of poems, relevant bio-bibliographical sketches and interviews – but also in major anthologies; He edited prestigious poetry volumes – exclusively in Spanish or bilingual – Spanish-Romanian – versions (camino hacia el tenerife, 2010; Poemas del viejo, 2012; Las elegías of Bad Hofgastein, 2013); He translated into Romanian contemporary Spanish poets’ works (Andrés Sánchez Robayna, Rosa Lentini, Coriolano González Montañez, Ernesto Suárez, Elkin Restrepo, Fernando Sabido Sánchez, M. Cinta Montagut, Goya Gutiérrrez), keeping an interesting dialogue with them; He also comes to the attention of renowned Spanish critics (Andrés Sánchez Robayna, Jaime Siles, Coriolano González Montañez, Amalia Iglesias Serna, Maria Cinta Montagut, Luis Leon Barreto, Jorge Arco etc.), who write favorable essays about his poetry. In a few words, Eugen Dorcescu is considered a European, metaphysical, modern poet, being related to Lope de Vega, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Goethe, Victor Hugo, Giuseppe Ungaretti etc. Careful analysis of Spanish experts gives them the quality of landmarks in the exegesis of the Romanian poet. Hispanic interest shown towards Eugen Dorcescu’s literary creation is an incontestable proof of its recognition in the Roman world.

Keywords: poetry, Spanish reception, translation, Eugen Dorcescu, recognition.

Rezumat: Lucrarea ilustrează modul cum producţiile literare ale poetului, traducătorului şi eseistului român sunt traduse în spaniolă, promovate şi evaluate în publicaţii din Spania, Argentina şi Mexic. Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1976), Eugen Dorcescu este o prezenţă notabilă în presa literară de limbă spaniolă – cu grupaje de poezii, relevante schiţe biobibliografice şi interviuri –, dar şi în importante antologii; publică la edituri prestigioase volume de versuri, exclusiv în traducere spaniolă sau în variantă bilingvă (el camino hacia tenerife, 2010; Poemas del viejo – Poemele bătrânului, 2012; Las elegías de Bad Hofgastein, 2013); traduce în română poeţi spanioli contemporani (Andrés Sánchez Robayna, Rosa Lentini, Coriolano González Montañez, Ernesto Suárez, Elkin Restrepo, Fernando Sabido Sánchez, M. Cinta Montagut, Goya Gutiérrrez), menţinând un dialog viu cu aceştia; intră în atenţia unor renumiţi critici spanioli (Andrés Sánchez Robayna, Jaime Siles, Coriolano González Montañez, Amalia Iglesias Serna, Maria Cinta Montagut, Luis Leon Barreto, Jorje de Arco etc.), care semnează cronici foarte favorabile poeziei lui. Este considerat un poet european, metafizic, modern, fiind raportat la Lope de Vega, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Goethe, Victor Hugo, Giuseppe Ungaretti etc. Atenta şi competenta analiză a experţilor spanioli le conferă acestora calitatea de repere în exegeza dorcesciană. Interesul manifestat de hispanici faţă de creaţia literară a lui Eugen Dorcescu este o probă incontestabilă a recunoaşterii ei în lumea romanică.

Cuvinte-cheie: poezie, receptare spaniolă, traducere, Eugen Dorcescu, recunoaștere.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
157