CICCRE V / 2016
24-25 iunie 2016

Confirmed plenary speakers

Program

Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE)

ediţia a V-a, 24-25 iunie 2016, Universitatea de Vest din Timişoara 
Imaginarul cultural şi lingvistic în Romània

Apel la comunicări

Colocviul internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană,
ediţia a V-a, 24-25 iunie 2016,
Universitatea de Vest din Timişoara

cu tema:

Imaginarul cultural şi lingvistic în Romània

Imaginarul lingvistic al Romàniei, conceput ca raportare a vorbitorilor la propria limbă, este profund marcat de imaginarul cultural al teritoriilor, popoarelor şi culturilor pe care istoria le-a destinat să formeze Romŕnia şi romanitatea. Semnele diversităţii (indicii identitare, regionale, sociale etc.) reflectă atât permanenţele culturale şi ideologice pe care fiecare limbă romanică le-a dobândit sau şi le-a creat de-a lungul istoriei pentru a forma împreună spaţii lingvistice de mare anvergură din punct de vedere cultural, politic, internaţional şi naţional, cât şi relaţia subtilă dintre factorii interni şi cei externi ai schimbării.

Ediţia a V-a a Colocviului internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană va fi dedicată reflectărilor cu privire la problematica imaginarului lingvistic şi cultural al Romŕniei: rezultatele contactului dintre limbi ţi culturi în plan romanic, constituirea diferitelor noţiunişi terminologii caracteristice, concordanţa dintre limbă şi diverse paradigme socio-culturale, cauzalităţi interne (lingvistice) şi externe (comunicaţionale, situaţionale, socio-psihologice), evaluarea fenomenelor lingvistice şi literare, cu o atenţie specială asupra zonelor de convergenţă. Pornind de la modelele teoretice elaborate de diverşi cercetători cu privire la imaginarul cultural şi lingvistic şi raportându-se la abordările şi aplicabilitatea deschisă a acestor concepte, colocviul deschide un câmp de investigaţie fructuos pentru secţiunile tradiţionale: limbile şi literaturile latină/ română/ italiană/ franceză/ spaniolă/ portugheză, muzică, teatru, istorie şi teologie.

Secţiunile vor fi organizate în funcţie de tema lucrărilor propuse, în sfera limbii, culturii, civilizaţiei, istoriei şi religiei popoarelor romanice. Astfel, considerând variatele moduri de interpretare a faptelor umane în literaturile europene, o temă extrem de ofertantă pentru întreg spaţiul romanic va putea viza literaturile romanice și semnele metamorfozelor imaginarului cultural. De asemenea, simbolul Romei cu tot ce a însemnat Cetatea Eternă pentru evoluția istorică, culturală și lingvistică pentru popoarele romanice va fi o temă comună de dezbatere pentru toate secțiunile colocviului nostru. Cadre didactice, oameni de cultură, cercetători, doctoranzi şi toţi cei interesați de ideea de romanitate sunt invitaţi să propună comunicări ce se circumscriu uneia dintre secţiunile menite să cristalizeze tema colocviului.

Organizatori și parteneri

Manifestarea este organizată de către Centrul de Studii Romanice din Timişoara de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea din Szeged (Ungaria).

Ediţia de anul acesta, la fel ca precedenta, se bucură de patronajul generos al Ambasadei Portugaliei la Bucureşti şi al Institutului Camões I.P.

Responsabilii secțiunilor

Secţiunea Limba şi literatura latină
Valy Ceia (valy.ceia@gmail.com)

Secţiunea Limba română
George Bogdan Ţâra (tarabogdan@yahoo.fr)
Emina Căpălnăşan (astarteea@yahoo.com)

Secţiunea Literatura română
Dumitru Tucan (bebetucan@yahoo.com)

Secţiunea Limba şi literatura italiană
Mirela Boncea (bonceamirela@yahoo.it)
Silvia Paşcu (silvia_mandincea76@yahoo.com)

Secţiunea Limba şi literatura franceză
Mariana Pitar (pitarmariana@yahoo.fr)
Ramona Maliţa (malita_ramona@yahoo.fr)

Secţiunea Limba şi literatura spaniolă
Luminiţa Vleja (lumivleja@yahoo.com)

Secţiunea Limba şi literatura portugheză
Iolanda Vasile (iolanda.vasile@gmail.com)
Veronica Manole (veronica.manole@gmail.com)

Secţiunea Istorie
Simona Regep (simonaregep@yahoo.com)
Călin Timoc (calintimoc@gmail.com)

Secţiunea Teologie
Remus Feraru (remusferaru@yahoo.fr)

Secţiunea Muzică
Mihaela Silvia Roşca (mihaelasilviarosca@gmail.com)

Secţiunea Teatru
Eleonora Ringler Pascu (eleonora.ringlerpascu@gmx.de)

Comitetul ştiinţific

Prof. univ. dr. Florica BECHET, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea PompeuFabra, Barcelona
Prof. univ. dr. Norberto CACCIAGLIA, Università per Stranieri, Perugia, Italia
Prof. univ. dr. José Manuel GONZALEZ CALVO, Universitatea din Extremadura, Cáceres
Prof. univ. dr. Giovanni CAPECCHI, Università per Stranieri, Perugia, Italia
Prof. univ. dr. Ioana COSTA, Universitatea din Bucureşti
Conf. dr. Monica FEKETE, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Prof. univ. dr. hab. Katarzyna Gadomska, Institutul de Limbi Romanice şi de Traduceri, Universitatea din Silezia, Polonia
Prof. univ. dr. Ioan IOVAN, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Laszlo Marjanucz, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof.univ. dr. Liana POP, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof.  Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică "Francesco Cilea", Castrovillari, Italia
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din Bucureşti
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Maria ŢENCHEA, Universitatea de Vest din Timişoara
Conf. univ. dr. Estelle Variot, Universitatea Aix-Marseille, Franţa
Prof. univ.dr. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timişoara