Participare

  • Comunicările vor fi susţinute în una dintre limbile: franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă.
  • Durata de susţinere a comunicărilor este de 15 de minute, urmate de 5 minute de întrebări şi discuţii.
  • Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care va face propunerea de publicare în volumul manifestării, Quaestiones Romanicae, tipărit la Editura JATEPress a Universităţii din Szeged.
  • Adresa de corespondență electronică este ciccre@e-uvt.ro.

Taxa de participare la CICCRE 2022 este de 50 € sau 230 lei. Plata se face în zilele colocviului, la biroul de înregistrare. Taxa acoperă mapa individuală, pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea articolului (după o selecţie prealabilă realizată de către comitetul științific al CICCRE și după supunerea articolului procesului de peer-review). Transportul și cazarea pe durata manifestării sunt suportate de către participanţi.

Planification and deadlines

  • The Xth edition of CICCRE will take place between 10th and 11th June 2022, at the West University of Timișoara, Vasile Pârvan Av. no. 4.
  • The registration form will be filled online until the 1st of May 2022 and could be found here: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • The date of acceptance and notification for the proposed papers is the 15th of May 2022.
  • The final variant of the texts sent for publication will be sent until the 15th of November 2022, at the e-mail address of the colloquium (ciccre@e-uvt.ro) and of the president of the colloquium (valy.ceia@e-uvt.ro).
  • The volume, Quaestiones Romanicae X, will be released on the 10th of June 2023.