CICCRE IX / 2021

11-12 iunie 2021

Plenary speakers


Martin Maiden

Martin MAIDEN

Trinity College
Oxford, Great Britain

Detalii »


Oana Salisteanu

Oana SĂLIȘTEANU

Universitatea București
Facultatea de Limbi si Literaturi Străine
Cattedra di Italiano

Detalii »


Sébastien Ledoux

Sébastien LEDOUX

Docteur en Histoire contemporaine
Chercheur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Enseignant à Université Paris 1 et Sciences Po Paris

Detalii »


Alexandre Gefen

Alexandre GEFEN

Directeur de Recherche au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Paris
Directeur Adjoint Scientifique de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS
UMR THALIM, « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité », Université Paris 3 - Sorbonne nouvelle.

Detalii »

 

Program

VINERI, 11 IUNIE 2021

10.00-10.45 Deschiderea colocviului
Cuvânt de deschidere: conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta CICCRE

Alocuțiuni :
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara
Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC, Directoarea Departamentului de Relații Internaționale al Universității de Vest din Timișoara
Tilla RUDEL, Directoarea Institutului Cultural Francez din Timișoara
José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara
Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara
Niccolò MASO, Fostul Consul onorific al Italiei la Timișoara, vicepreședinte al Asociației „Comitato Dante Aligheri di Timișoara”

Prezentarea programului general al manifestării

10.45-11.00 Pauză
11.00-12.00 Conferinţă în plen: Alexandre GEFEN, Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle – ENS / Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, Paris: Une société biographique ? Débats autour de la notion d’identité narrative
12.00-13.00 Conferinţă în plen: Sebastien LEDOUX, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Institut d'Études Politiques de Paris – Sciences Po: Peut-on parler d’ « abus d’oubli » ?
13.00-15.00 Pauză
15.00-19.00 Lucrările pe secțiuni

LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ


Memorie-uitare: aspecte lingvistice și culturale
Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

15.00-15.20 Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, Între memorie şi uitare: genealogia din Evanghelia după Matei, 1: 1-17
15.20-15.40 Adina ROȘU, Universitatea din Oradea, Mnemosyne și Anamnesis – reprezentări religioase în opera lui Hesiod
15.40-16.00 Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Aspecte ale uitării (oblivio) în limba latină
16.00-16.20 Mădălina STRECHIE, Universitatea din Craiova, Memoria lui Iugurtha la Roma
16.20-16.40 Iulian Mihai DAMIAN, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Terra sanguine rubricata sau Rogerius de Apulia și memoria selectivă a unui dezastru
16.40-17.00 Pauză


Memorie-uitare: reverberații literare
Moderatoare: Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova

17.00-17.20 Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, Vergilius impersonatus. Portret al artistului la tinerețe
17.20-17.40 Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Un soț şi un tată de neuitat – idealizare vs. mistificare ȋn Liber Manualis
17.40-18.00 Valy CEIA, Universitatea de Vest din Timișoara, O relație dinamică la Tacitus: memorie-uitare
18.00-18.20 Ilona DUȚĂ, Universitatea din Craiova, Travaliul memoriei la Sfântul Augustin şi Mircea Cărtărescu

LIMBA ROMÂNĂ


Moderatoare: Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Maria ALDEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Note lexicografice pe marginea cuvintelor „memorie” și „uitare”
15.20-15.40 Georgiana BADEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Reflecții metatraductive braziliene și românești. Aspecte istorice și istoriografice. Studiu de caz: Impactul traducerilor din literatura franceză asupra culturilor română și braziliană (secolul al XIX-lea)
15.40-16.00 Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Ne(mai)uitarea – expresie lingvistică și construcție textuală în poezia lui Traian Dorz
16.00-16.20 Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Poetica avatarilor
16:20-16:40 Adina CHIRILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Nume de popoare și nume de locuri în ms. 85 B.A.R, Faptele apostolilor
16:40-17:00 Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Lexicografia filosofică – un concept nou. Câteva însemnări
17.00-17.20 Cristian GAȘPAR, Central European University (Vienna), Limba ca loc al amintirii. Pe urmele unui toponim medieval bănățean
17.20-17.40 Silvia-Ioana ILUȚ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Implicații psihologice ale diminutivării în limba română
17.40-18.00 Alina MARTIN-MITRICĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Stilul publicistic în presa bănățeană
18.00-18.20 Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Un caz particular de memorie lingvistică: discursul repetat
18.20-18.40 Mihaela SECRIERU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sever Pop – gramatician
18.40-19.00 George Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Despre latinitatea verbelor românești „mai frecvente” în secolul al XIX-lea

LITERATURA ROMÂNĂ


Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Corespondența lui M. Blecher
15.20-15.40 Anca-Luminița EFTENIE, Universitatea de Vest din Timişoara, Bucureştiul din scrierile memorialistice şi ficţionale ale lui Mircea Eliade sub pecetea amintirii-imagine
15.40-16.00 Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Exercițiu împotriva uitării. Jurnalul portughez al lui Mircea Eliade
16.00-16.20 Maria PAȘCALĂU, Universitatea de Vest din Timişoara, Recuperarea memoriei unei comunități pierdute. Proza lui I. Peltz
16.20-16.40 Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timişoara, Literatura și recuperarea memoriei pierdute. Despre romanele postmemoriale ale lui Cătălin Mihuleac
16:40-17:00 Pauză


Moderatoare: Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

17.00-17.20 Emanuela ILIE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Confesiunile târzii ale Ninei Cassian ca „melodie en dehors” a unei biografii de excepţie
17.20-17.40 Elena CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Reprezentări ale sinelui în România postcomunistă. Cazul Letiția Branea
17.40-18.00 Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Topografia și mobilitatea memoriei în poezia contemporanǎ româneascǎ. O perspectivǎ comparativǎ
18.00-18.20 Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timişoara, Memoria recentă: sfârșitul și începutul istoriei
18:20-18-40 Dezbatere

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES


Modératrice: Ioana-Maria MARCU, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

15.00-15.30 Nicolae ŞERA, Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie, Poétique de la mémoire et de l’oubli dans « Le nom au bout de la langue » de Pascal Quignard
15.30-16.00 Ioana-Maria MARCU, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Inscription de l’oubli et de la mémoire dans « La mer Noire dans les Grands Lacs » d’Annie Lulu
16.00-16.30 Ana ALVES, Institut Polytechnique de Bragança, Portugal, Écritures de mémoires, reconstructions identitaires. Récits de vie traumatiques
16.30-17.00 Monica GAROIU, Université de Tennessee-Chattanooga, États-Unis, Le devoir de mémoire dans «Dora Bruder» de Patrick Modiano
16:40-17:00 Pauză


Modératrice: Mirela-Cristina POP, Université Polytechnique de Timişoara, Roumanie

17.30-18.00 Mirela-Cristina POP, Université Polytechnique de Timişoara, Roumanie, L’allusion comme « révélateur culturel » : moyens d’expression, décryptage, traduction
18.00-18.30 Andreea GHIŢĂ, Université Transilvania de Braşov, Roumanie, Le « sens cognitif » - aperçu des théories pionnières
18.30-19.00 Roxana-Gabriela BUCUR, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Treasure hunt à Venise avec Philippe Sollers et Hugo Pratt

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


Moderatore: Chiara SIMONIGH, Università degli Studi di Torino

15.00-15.20 Teresa BIONDI, Università degli Studi di Torino, Romanità e americanismi nel cinema italiano degli anni Cinquanta: intercomprensione linguistica e invenzione del Made in Italy a partire dalla Hollywood sul Tevere
15.20-15.40 Valentina De IACOVO, Università degli Studi di Torino, Variazione prosodica in alcuni materiali di parlato della varietà laziale
15.40-16.00 Valentina COLONNA, Università degli Studi di Torino, La voce dei poeti in area romana: uno studio fonetico sulle letture di cinque poeti contemporanei
16.00-16.20 Antonio ROMANO, Università degli Studi di Torino, “Pò èsse piuma e ppò èsse fèro”: la voce di Roma nel parlato mediatico e negli scritti dei poeti del Novecento
16:20-16:40 Pausa


Moderatore: Ruben BENATTI, Università di Szeged

16.40-17.00 Carolina BIANCHI, Università di Zurigo, Lo zibaldone di Barocello (Reg. Lat. 352): una fonte dimenticata per lo studio del romanesco quattrocentesco
17.00-17.20 Aleksandra BLATEŠIĆ, Università di Novi Sad, La metafora nel linguaggio automobilistico come strumento per l’immaginazione e la concettualizzazione
17.20-17.40 Dana Maria FEURDEAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Tracce e influenze italiane nella terminologia economico-finanziaria e commerciale romena. Percorsi storico-linguistici tra memoria e dimenticanza
17.40-18.00 Ruben BENATTI, Università di Szeged, L’Italiano come L3 di studenti universitari rumeni: transfer dall’inglese e effetto di psychotypology
18.00-18.20 Silvia MADINCEA PAȘCU, Università Tibiscus di Timișoara, Il ruolo della memoria nella didattica delle lingue straniere a distanza
18.20-18.40 Mirela BONCEA, Università dell’Ovest di Timișoara, Chi cerca di dimenticare ricorda, ovvero sulla memoria e l’oblio nei proverbi

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Moderadores: Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara, Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest

15.00-15.20 Răzvan BRAN, Universidad de Bucarest, La representación metafórica de la memoria y del olvido en español
15.20-15.40 Mihaela CIOBANU, Universidad de Bucarest, La terminología turística desde la perspectiva de la relación entre el léxico común y el léxico especializado
15.40-16.00 Victor-Emanuel CIUCIUC, Universidad de Bucarest/ Universidad Complutense de Madrid, Las preposiciones “por” y “para” en contextos angloparlantes: revisión teórica y perspectivas didácticas a raíz de la gramática cognitiva
16.00-16.20 Anda Lucia CLITAN, Universidad de Bucarest, Aproximación a la enseñanza de “pero mazo” y otras expresiones en ELE
16.20-16.40 Roxana Maria CREȚU, Universidad de Oeste de Timişoara, La persistencia de la memoria en las expresiones idiomáticas
16.40-17.00 Oana-Adriana DUȚĂ, Universidad de Craiova, Aspectos de divergencia sintáctica entre el español y el rumano: un enfoque didáctico
17.00-17.20 Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest, Las palabras olvidadas: distintas denominaciones de la alcachofa en el castellano medieval
17.20-17.40 Carolina HERNANDO CARRERA, Universidad de Bucarest, El español en época de Franco, reflexiones lingüísticas
17.40-18.00 Cristina VARGA, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca/Université Catholique de l’Ouest, Angers, Terminología y memoria. Estructuración del conocimiento especializado

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE


Moderator: Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20 Sergiu-Gabriel ENACHE, Damnate și damnați. Feminae romanae et damnatio memoriae
15.20-15.40 Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Cloilios, un episod de autocenzură la Titus Livius
15.40-16.00 Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Perpetuarea memoriei celor decedați la Tibiscum
16.00-16.20 Nicolae HURDUZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Plante magice folosite în ritualul funerar
16:20-16:40 Loredana-Lucica VÎTCĂ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Ursitoarele și ursitul în satul tradițional hunedorean
16:40-17:00 Pauză


Moderator: Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara

17.00-17.20 Amalia-Diana BARBĂ, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca / Universitatea de Medicină „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Simbolul cruciform în paradigma funerară. Studiu de caz: Cimitirul din Şeitin, județul Arad
17.20-17.40 Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Monumentele de for public din Timișoara sec. XVIII - spațiu al memoriei
17.40-18.00 Vasile RĂMNEANȚU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte din activitatea Primăriei municipiului Timișoara în anul 1942
18.00-18.20 Cristina TUDOR, Universitatea de Vest din Timișoara, Viorel Țigu, pictor și restaurator de biserici. Formarea sa profesională și activitatea desfășurată în domeniul artei religioase ortodoxe române din Banat în perioada 1950-1960


Moderatoare: Laura MESINA, Universitatea din București

15.00-15.20 Nicoleta IOANA, Universitatea Națională de Arte din București, Latinitatea limbii și a poporului român – reper de cercetare în activitatea lui Claudiu Isopescu
15.20-15.40 Cristina PETRESCU, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Vasco da Gama – navegando entre história, memória e literatura
15.40-16.00 Felicia Aneta OARCEA, Complexul Muzeal Arad, Istorii din umbra memoriei. Familia Török (Váradi) între nobilitate și uitare
16.00-16.20 Adriano PAPO, Gizella NEMETH, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia), L’oblio dei ‘potenti’. Vite parallele di alcuni personaggi in genere poco ricordati dalla storiografia
16:20-16:40 Pauză


Moderator: Adriano PAPO, Centro Studi Adria-Danubia, Duino Aurisina (Trieste, Italia)

16.40-17.00 Laura MESINA, Universitatea din București, Oglinda principelui, oglinda memoriei: Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie (1521)
17.00-17.20 Mirela BONCEA, Călin TIMOC, Universitatea de Vest din Timișoara, Muzeul Național al Banatului, Giovanni Morando Visconti, l'architetto italiano la cui memoria resta viva nella città di Alba Iulia
17.20-17.40 Florina CIURE, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, La conquista asburgica di Timișoara in alcune fonti italiane (1716)
17.40-18.00 Alessandro ROSSELLI, Università di Szeged, Per non perdere la memoria del fascismo italiano degli anni '20 e non porla nell'oblio: Sul fascismo (2011) di Ivo Andric e La quarta Italia (2013) di Joseph Roth

DISCURS CULINAR. CATEGORII, RETORICI, FINALITĂȚI*


Moderatoare: Petronela SAVIN, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

15.00-15.20 Florinela FLORIA, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Retorica gustului: estezie, memorie, practici de comunicare
15.20-15.40 Luminița DRUGĂ, Nadia MURĂRAȘU, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Valențe sociolingvistice ale discursului culinar din cărțile românești pentru gospodine
15.40-16.00 Petronela SAVIN, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Rețeta culinară sub semnul oralității
16.00-16.20 Claudia COSTIN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Referințe culinare în basme populare din Bucovina. Valorizarea unui sistem cultural
16:20-16:40 Veronica BĂLAN, Des mots et des goûts dans la traduction en langue roumaine d'un livre de cuisine français au XIXe siècle
16:40-17:00 Pauză


Moderatoare: Cosmina TIMOCE-MOCANU, Institutul de Lingvistică „Sextil Pușcariu”, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române

17.00-17.20 Otilia HEDEȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Gastronomie și putere. Comentarii despre cărțile de bucate românești
17.20-17.40 Alexandru CHISELEV, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Discursuri identitaro-alimentare contemporane în contextul multiculturalității nord-dobrogene
17.40-18.00 Sanda IGNAT, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” Cluj-Napoca, Cărți de bucate săsești. Tradiție și actualitate
18.00-18.20 Cosmina TIMOCE-MOCANU, Institutul de Filologie „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Gusturile Partidului Comunist Român. Discurs culinar în Revista „Săteanca”
18.20-18.40 Diana MIHUȚ, Universitatea de Vest din Timișoara, Discurs alimentar, identitate etnică și realitate socială. Comentarii pe marginea rețetelor din „Foaia românească”
18.40-19.00 Dezbateri

*Panel organizat în cadrul proiectului național de cercetare PED 569, Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate - FOODie


MUZICĂ ȘI TEATRU


Partea I – Muzică și Teatru
Moderatoare: Mihaela – Silvia  ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-15.00 Nicolae-Mihai BRÂNZEU, Universitatea de Vest din Timișoara, Inechități analitice în muzicologia românească postcomunistă – Cazul compozitorului Nicolae Brânzeu
15.00-15.20 Alexandru Jon GRAUR, Universitatea din Torino (Italia), Compoziție pentru vindecare: Neuroterapie integrativă muzicală
15.20-15.40 Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timişoara, Evocare prin muzică la Timișoara - premiera mondială a operei Revoluția Română: 1989 de Aaron Garber
15.40-16.00 Aida Beatrice MARC, Universitatea de Vest din Timişoara, CLARA SCHUMANN - o personalitate umbrită de cutumele vremii
16:20-16:40 Silvia-Sorina MUNTEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Kindertotenlieder și Ruckert-Lieder de Gustav Mahler
16:40-17:00 Simona NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara, Portrete de mari cântăreți bănățeni (I)
17:00-17:20 Mihaela-Silvia ROȘCA, Universitatea de Vest din Timişoara, Opera în pandemie și post-pandemie
17:20-17:30 Pauză


Partea a II-a – Artă și cinematecă
Moderator: George Dan ISTRATE,  Universitatea de Arte și Design - Cluj-Napoca

17.30-18.00 Michelangelo CARDINALETTI, Università per stranieri di Perugia, «Ricordare è come un po’ morire». La musica di Ennio Morricone nel film Una pura formalità di Giuseppe Tornatore
18.00-18.20 George Dan ISTRATE, Universitatea de Arte și Design - Cluj-Napoca, Memoria e dimenticanza nella terminologia delle arti visuali: arte artista/artigiano – artefatto/manufatto
18.20-18.40 Simona NICOLAE, Universitatea din București / Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia Română, Μίμησις și Ἀνάμνησις sau De la Platon și Aristotel la Maurice Ravel și Maurice Béjart
18.40-19.00 Tamara STANIĆ, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Novi Sad, Permeazioni letterarie e cinematografiche nel Secondo dopoguerra in Italia
19.00-19.20 Daniel UNGUREANU, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Amintiri digitale: abordări ale memelor românești asupra carantinei naționale

CARTE ȘI BIBLIOTECĂ


Moderator: Vasile DOCEA, Universitatea de Vest Timişoara/ Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

15.00-15.20 Maria CRISTEA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Acţiunile comemorative prezentate de presa românească bănăţeană la începutul secolului al XX-lea
15.20-15.40 Ioana Simina FRÎNCU, Universitatea de Vest Timişoara, Retraducerea ca formă de „supraviețuire” a originalului. Câteva considerații asupra fenomenului de retraducere în limba română în secolul al XIX-lea
15.40-16.00 Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi/ Asociaţia Anelis Plus, Sunt bibliotecile sustenabile în noua lume a cercetării științifice accesibile pentru toți?
16:00-16:20 Gabriela PANU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Mecanismele memoriei. Amintire și uitare la universitarele timișorene în perioada comunistă
16:20-16:40 Pauză
16.40-17.00 Elena ZANET, Biblioteca Județeana "Gh. Asachi" Iași, Biblioteca - Memoria Culturală Europeană a unei Comunități
17.00-17.20 Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Istoria orală – mijloc de explorare și cunoaștere a istoriei istituționale
17.20-17.40 Vasile DOCEA, Universitatea de Vest Timişoara/ Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Paternitatea „Memoriilor” regelui Carol I al României

SÂMBĂTĂ, 12 IUNIE 2021

10.00-11.00 Conferință în plen: Oana SĂLIȘTEANU, Universitatea din București, Appunti su un continuum paremiologico e fraseologico romanzo
11.00-12.00 Conferință în plen: Martin MAIDEN, Trinity College, Oxford, Lingvistica romanică istorică și efectele înșelătoare ale unor prejudecăți care favorizează limbile standard
14.00-17.00 Lucrări pe secțiuni
17.30-18.00 Închiderea ediției

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ


Moderatori: Gabriel BĂRDĂȘAN, Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50 Gabriel BĂRDĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Explorarea didactică a textelor din domeniul științelor biomedicale în predarea limbajului specializat la anul pregătitor de limba română – strategii de receptare
14.50-15.10 Emina CĂPĂLNĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Explorarea reflexiv-colaborativă a spațiului: familiarizarea cu elemente de arhitectură și design urban
15.10-15.30 Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Strategii de control al interlimbii în asimilarea românei ca L2
15.30-15.50 Maria GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Evaluarea orală din perspectivă acțională – proiectul de dezvoltare profesională
15.50-16.10 Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara, Dezvoltarea competenței plurilingve în limbile română, franceză și italiană: strategii didactice de interacțiune orală
16.10-16.30 Cristina-Raluca SICOE, Universitatea de Vest din Timișoara, Aplicarea modelului reflexiv-colaborativ în predarea limbii române ca limbă străină. Studiu de caz
16.30-16.50 Anca URSA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România în 50 de povești. Un volum de texte RLS, A1-A2

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES


Modératrice: Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

14.30-15.00 Luciana PENTELIUC-COTOŞMAN, Université Tibiscus de Timişoara, Roumanie, La dialectique de la mémoire et de l’oubli dans Vendredi ou les limbes du Pacifique. La clé du bonheur selon Michel Tournier
15.00-15.30 Ramona MALITA, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Le chronotope de la mémoire dans le conte Zulma de Madame de Staël
15.30-16.00 Roxana MAXIMILEAN, Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie, Construction du temps mythique en tant qu’arme contre l’oubli dans l’œuvre de Sylvie Germain
16.00-16.30 Valentina GOJE, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie, Le blanc – symbole de dégradation psychique dans le récit court maupassantien. De la raison à la folie

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


Moderatore: Francesca BRAVI, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

14.00-14.20 Corina Gabriela BĂDELIȚĂ, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, La relegatio di Ovidio nella memoria letteraria contemporanea romena e italiana
14.20-14.40 Daniele MANNU, Università per Stranieri, Perugia, “Non alla fantasia ho fatto appello, ma alla mia memoria storica”. Emilio Lussu: la presa di coscienza individuale che diventa cultura comune
14.40-15.00 Ioana Delia MORAR, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Per non dimenticare Caravaggio: Il dono di saper vivere vs. Fluturele negru
15.00-15.20 Daniela CRĂCIUN, Università Ovidius, Costanza, Il viaggio dantesco nell’aldilà tra arte della memoria e retorica dell’oblio
15.20-15.40 Francesca BRAVI, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Storia e memoria nel romanzo a fumetti: Da "Storia d’Italia a fumetti" al Graphic journalism
15.40-15-50 Pausa


Moderatore: Elena PÎRVU, Università di Craiova

15.50-16.10 Gabriela Eugenia DIMA, Università Alexandru Ioan Cuza, Jassy, Verga e Rebreanu, “voci” della memoria collettiva delle sommosse contadine
16.10-16.30 Martin Wilhelm Mario FRANKEN, Università Erasmus di Rotterdam, Memorie Collettive Fluide: i Fiumi Po e Tevere fra Ideologia Fascista e Rappresentazione Letteraria
16.30-16.50 Otilia-Ștefania DAMIAN, Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Claudiu Isopescu (1894-1956) tra memoria e oblio
16.50–17.10 Martina LUDOVISI, Università di Zurigo, Memoria e oblio: per una riscoperta del romanesco delle Poesie di Giggi Zanazzo
17.10–17.30 Elena PÎRVU, Università di Craiova, Helga Tepperberg: il culto del dovere compiuto

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA


Moderadoras: Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, Silvia ŞTEFAN, Universidad de Bucarest

14.30-14.50 Oana-Dana BALAȘ, Alexandru CĂLIN, Universidad de Bucarest, La traducción en verso, un oficio olvidado. Estudio de caso: Ausiàs March
14.50-15.10 Iulia BOBĂILĂ, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Agua de la nostalgia, agua de la conciencia: Memoria y metanoia en Patria de Fernando Aramburu
15.10-15.30 Aura Cristina BUNORO, Universidad de Bucarest, La tregua de Mario Benedetti. Un desdoblamiento entre la memoria colectiva y la memoria individual
15:30-15:50 Andrei DIN, Universidad Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, El olvidado “sentimiento cómico de la vida” de Miguel de Unamuno
15.50-16.10 Sorina-Crina GHIAȚĂ, Universidad “Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi, Memoria y olvido en la obra de Calderón de la Barca
16.10-16.30 Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, La memoria de las mujeres públicas en las novelas de Benito Pérez Galdós
16.30-16.50 Silvia-Alexandra ŞTEFAN, Universidad de Bucarest, Memoria y olvido en la prosa histórica herreriana
16:50-17:10 Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara, Voces olvidadas de la narrativa filipina en español: Noli me tangere

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE 


Moderator: Mihai Adrian PANU, Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50 Silviu ENE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București, Repertoriul vaselor de tip head pots descoperite în Dacia (sec. II-IV p.Chr.)
14.50-15.10 Maria Alexandra PANTEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Însemnări ale preoților militari din Episcopia Ortodoxă a Aradului referitoare la realitățile de pe fronturile Primului Război Mondial
15.10-15.30 Eusebiu-Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Percepția cotidianului bănățean „Vestul” asupra raporturilor româno-germane în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931-mai 1932)
15:30-15:50 Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Activitatea comunistă în Banat în ultimele luni ale anului 1944
15.50-16.10 Mihai Adrian PANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Între tentația nazificării și represiunea comunistă: Destinul etnicilor germani din România
16.10-16.30 Alexandra-Valentina MIHALI, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Pedeapsa cu moartea. Privilegiu pentru unii, supliciu pentru alții
16.30-16.50 Marian-Alin DUDOI, Școala Gimnazială Segarcea, Aniversările naționale românești la BBC și Radio Europa Liberă la începutul războiului rece
16:50-17:10 Ioan Nicolae POP, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, Discursul religios modern. Între memoria creștină și uitarea contemporană

The pandemic has led last year to the decision of postponing the conference. 

Yet, this year, we rethink the format and, thus, The IXth edition of the International Colloquium Communication and Culture in European Romania, with the topic Memory – Oblivion, will be held online between 11thand 12th June 2021.

We would like to thank everyone who already sent the registration form; the registration will remain open until 1st May 2021.

International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe
The 9th edition, june 11-12, 2021,
West University of Timişoara

Memory – Oblivion


Call for papers

The 9th edition of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe aims to analyse the way in which individual and collective memory (whether institutionalised or not) contributed to establishing Romania’s self-awareness and, through it, to developing a perennial and polymorphic form of civilisation.

In its civilisational dimension, Romanity manifested itself from the beginning as a fusion process, where the cultural memories of the enclosed societies were not erased to give rise to new constructs on a waste land. On the contrary, they were brought together in a unitary matrix, which allowed the modernisation and universalisation of local, archaic civilizational experiences. As a natural phenomenon of memory degradation, the oblivion and the “condemnation of memory” (as its institutionalised form) also operated at the level of this exceptional civilisation synthesis of Romanization, but only selectively and marginally, most often only personalized, through the mechanism known as damnatio memoriae.

The paradigms through which the cultural memory of Romance world expresses itself and crystallizes cover the entire conceptual corpus of this civilizational construct. Thus, they are recognizable as living archives – as memories of an entity – languages and literatures. In Latin, numerous terminological and semantic samples from underlying linguistic layers can be identified as insertions that enriched the inheritance of the first idiom which gained a global horizon. Romance languages are, without exception, reflections of living Latin in contexts firmly defined by the pre-Latin heritage, but also by the non-linear history of subsequent communicational contacts. In their turn, literatures of the immaterial heritage of Romance – whether we consider classical Latin literature or its later, post-classical, medieval, modern and contemporary expressions, facilitated by neo-Latin languages – highlight both the diversity and the consonance of a unified civilizational memory, therefore managing to be mutually translatable to the degree of full spiritual solidarity.

Arts, sciences, philosophy, history – the most visible expression of the institutionalized memory – also have the purpose of archives of cultural knowledge and experiences resulting from synthesis and perpetuated through openness, integrative exercise and fair value selectivity. The discovery, in each of these registers, of the civilizational construct, of the layers of memory, but also of the game of forgetting, can only be a provocative venture of the human spirit. The relationships between memory and imagination, between personal and collective memory, as well as the fluid relation between memory and oblivion or, on the contrary, with the “abuses” of memory, as they are all percutaneously discovered by Paul Ricoeur, open up other ways to configure of this universe.

We invite all those interested – professors, researchers, PhD candidates – to share their experiences of historical, philological, cultural investigations at the 9th edition of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe, and to submit proposals for one of the following sections: Latin Language and Literature; Romanian Language and Literature; Romanian as a Foreign Language; French Language and Literature; Italian Language and Literature; Portuguese Language and Literature; Spanish Language and Literature; Romance Languages Didactics; History and Theology; Music and Theatre; Arts; Book and Library.

Organisers and institutional partners

This scientific event is organised by The Centre of Romance Studies in Timișoara (CSRT) from The Faculty of Letters, History and Theology belonging to The West University of Timișoara, in partnership with The University of Szeged, with The Embassy of Spain, The Italian Consulate in Timișoara, The Centre of Portuguese Language in Timișoara – The “Camões” Institute I.P. Lisbon, The French Institute in Timișoara, “Eugen Todoran” Central University Library of Timișoara.

President of CICCRE:
Valy CEIA
, associate professor, West University of Timișoara

Mirela BONCEA, Lecturer, PhD
Emina CĂPĂLNĂȘAN, Lecturer, PhD
Valy CEIA, Associate Professor, PhD
Ioana Mia IUGA, Lecturer, PhD
Ramona MALIȚA, Associate Professor, PhD, HDR
Simona REGEP, Lecturer, PhD
Roxana ROGOBETE, Assistant, PhD
Dumitru TUCAN, Associate Professor, PhD, HDR
Bogdan ȚÂRA, Associate Professor, PhD
Luminița VLEJA, Associate Professor, PhD
Manuela ZĂNESCU, PhD

Scientific Committee

Tamar APTSIAURI, Professor, PhD, University of Tbilisi
Laura BĂDESCU, Scientific Researcher I, HDR, The Institute of History and Literary Theory “G. Călinescu”, Romanian Academy
Florica BECHET, Emeritus Professor, PhD, University of Bucharest
Conf. univ. dr. Katalin BODI, Associate Professor, PhD, University of Debrecen
Tibor BERTA, Professor, PhD, University of Szeged
Frédérique BIVILLE, Professor, PhD, University „Lumière”, Lyon
Mirela BORCHIN, Associate Professor, PhD, West University of Timișoara
Jenny BRUMME, Professor, PhD, University “Pompeu Fabra”, Barcelona
Norberto CACCIAGLIA, Professor, PhD, Honorary Doctor, University for Foreigners, Perugia
Giovanni CAPECCHI, Professor, PhD, HDR, University for Foreigners, Perugia
Ioana COSTA, Professor, PhD, HDR., University of Bucharest and The Institute of History and Literary Theory “G. Călinescu”, Romanian Academy
Vasile DOCEA, Professor, PhD, HDR., West University of Timișoara and The University Central Library “Eugen Todoran” from Timișoara
Monica FEKETE, Associate Professor, University “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Katarzyna GADOMSKA, Professor PhD, HDR, Silesian University of Katowice
José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Emeritus Professor, PhD, University of Extremadura, Cáceres and The Spanish Royal Academy
Jukka HAVU, Emeritus Professor, PhD, University of Tampere and The Spanish Royal Academy
Coman LUPU, Professor PhD, University of Bucharest and The Pedagogical Faculty of Bratislava
Laszlo MARJANUCZ, Professor PhD, HDR, University of Szeged
Ileana OANCEA, Professor PhD, West University of Timişoara
Adriano PAPO, Academician, Honorary Doctor, University of Udine and “Adria-Danubia” Centre of Studies, Duino Aurisina, Trieste
Antonio PATRAȘ, Professor PhD, HDR, University “Alexandru Ioan Cuza” from Iași
Lăcrămioara PETRESCU, Professor PhD, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” from Iași
Elena PÎRVU, Professor PhD, University of Craiova
Vasile POPOVICI, Professor PhD, HDR, West University of Timișoara
Alessandro ROSSELLI, Professor PhD, University of Szeged
Eleonora RINGLER PASCU, Professor PhD, HDR, West University of Timișoara
Mihaela Silvia ROŞCA, Associate Professor, West University of Timișoara
Leonardo SARACENI, Professor PhD, Superior Institute of Music “Francesco Cilea”, Castrovillari
Oana SĂLIŞTEANU, Professor PhD, University of Bucharest
Nathalie SOLOMON, Professor PhD, University “Via Domitia” of Perpignan
Geza SZASZ, Associate Professor, University din Szeged
Andreea TELETIN, Lecturer, PhD, University of Bucharest and University Sorbonne, Paris 3
Maria ȚENCHEA, Professor PhD, West University of Timișoara
Libuše VALENTOVÁ, Professor PhD, The Caroline University of Prague
Estelle VARIOT, Associate Professor, PhD, HDR, University Aix-Marseille, AMU
Leonard VELCESCU, CRESEM-CRHiSM Researcher, PhD, University “Via Domitia” of Perpignan
Violeta ZONTE, Professor PhD, HDR, West University of Timișoara