Tipuri de metafore conceptuale bazate pe elemente și fenomene din natură în limbile latină, română și spaniolă

Abstract: (Types of Conceptual Metaphors Based on Elements and Phenomena of Nature in Latin, Romanian and Spanish) In the present work we propose to carry out a classification of the conceptual metaphors that are based on natural phenomena and elements of nature, present in phraseological units, in Latin, Romanian and Spanish. The metaphors that we consider contain the notions of ´water´, ´air´, ´fire´ and ´earth´. Thus, starting from the idea that although all the expressions contain these metaphors, not in all situations the noun that names the element of nature is the conceptualized one, we propose to establish what other lexical class can be conceptualized inside the expression. At the same time, our attention is drawn to the substantial contribution of the conceptualized element to the formation of the global meaning of the expression of which it is part.

Keywords: conceptualization, metaphor, noun, adjective, verb.

Rezumat: În lucrarea de față ne propunem să realizăm o clasificare a metaforelor conceptuale bazate pe fenomene și elemente din natură, prezente în unități frazeologice, în limbile latină, română și spaniolă. Metaforele pe care le avem în vedere au în componență noțiunile de „apă”, „aer”, „foc” și „pământ”. Astfel, pornind de la idea că, deși toate expresiile conțin aceste metafore, nu în toate situațiile substantivul care denumește elementul din natură este cel conceptualizat, ne propunem să stabilim ce altă clasă lexicală poate fi conceptualizată în interiorul expresiei. Totodată, ne atrage atenția contribuția substanțială a elementului conceptualizat la formarea sensului global al expresiei în componența căreia intră.

Cuvinte-cheie: conceptualizare, metaforă, substantiv, verb, adjectiv.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
326
DOI
10.35923/QR.10.01.23