Un subgen al povestirii în conversație: anecdota

Abstract: (A subgenre of storytelling: the anecdote) The paper deals with one of the storytelling subgenres identified by Suzanne Eggins and Diana Slade: anecdote. This is analysed in casual conversation and in the literary text, pointing out the most important similarities and differences. The literary text selected is the chapter „Iitaliana în Algir” from the novel Ciocoii vechi și noi by Nicolae Filimon, and the main points of interest in the paper regard the different situations in which stories are told, the strategies used by the characters to tell their stories, the role of the interlocutors in developing the story, the generic structure of the story and the significance of each stage of the anecdote.

Keywords: anecdote, storytelling subgenre, literary text, the speaker’s reaction, crisis unsolved explicitly.

Rezumat: Lucrarea are ca obiect unul dintre subgenurile narative descrise de Suzanne Eggins și Diana Slade: anecdota. Modul de actualizare discursivă și particularitățile acesteia sunt urmărite în conversația curentă și în textul literar, cu intenția de a se identifica asemănările și deosebirile cele mai importante. Textul ales este capitolul Italiana în Algir din romanul Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon. Încercăm să identificăm situațiile diverse care declanșează povestirile, strategiile la care recurg personajele pentru a-și spune povestirea, rolul interlocutorilor în dezvoltarea acesteia, secvențele componente ale povestirii propriu-zise și importanța acestora în structura anecdotei.

Cuvinte-cheie: anecdotă, subtip de povestire în conversație, text literar, reacția emițătorului, criză nerezolvată explicit.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
231