Aspectele culturale – factor stimulativ în învățarea limbii române ca limbă străină

Abstract: (Cultural Issues – an Appealing Frame for Teaching Romanian as a Foreign Languages) Our paper starts with the question how to expose students (levels B1-B2) to the cultural background of the language they are studying without them having the necessary level to understand several connotations and the complete frame of understanding the typical cultural and traditional elements. Nevertheless, a text covering cultural issues might be more interesting and might turn a simple starting-point discussion into a more animated and realistic dialogue. Thus, our target is to present a text that would help students get an insight of the Romanian culture, but which could also be used as a frame for reaching grammatical structures and vocabulary acquisition. Moreover, the paper’s objective is to list the steps of tailoring such a course that comprises both grammatical and vocabulary issues and cultural ones. Last, but not least, our aim is to investigate if a culturally loaded text could be exploited in a language course.

Keywords: Romanian as a foreign language, cultural aspects, exercises, text, vocabulary acquisition.

Rezumat: Lucrarea noastră pornește de la întrebarea cum să îi expunem într-un cadru instituțional pe studenții străini (nivelurile B1-B2) la backgroundul cultural al limbii pe care o învață, fără ca ei să aibă nivelul necesar înțelegerii expresiilor sau a conotațiilor și cadrul complet de interpretare a unor aspecte culturale. Totuși, un text cu elemente culturale ar putea fi mai interesant și ar putea transforma o simplă discuție de început într-un dialog animat și realist. Așadar, scopul nostru este de a prezenta un text care le‑ar permite studenților să cunoască România, dar care ar putea fi și un pretext al achiziției elementelor de gramatică și de vocabular. Ne propunem, de asemenea, să vedem care sunt pașii elaborării unui astfel de curs care cuprinde atât chestiuni de limbă, cât și elemente de cultură și civilizație. Nu în ultimul rând, dorim să vedem dacă se susține ideea exploatării unui text bogat cultural la un curs de limbă.

Cuvinte-cheie: LR ca LS, aspecte culturale, exerciții, text, achizițiile lingvistice.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
257