Martin MAIDEN

Trinity College
Oxford, Great Britain


Lingvistica romanică istorică și efectele înșelătoare ale unor prejudicăți care favorizează limbile standard

În această conferință vor fi discutate două cazuri ilustrând morfologia istorică a limbilor romanice, a căror evoluție a fost interpretată distorsionat, dacă nu cumva de-a dreptul eronat din cauza unor prejudecăți metodologice. Este vorba de prejudecăți care acordă o importanță exagerată limbilor standard, fără a lua în considerare importanța dovezilor dialectale și comparative. Ironia este că o astfel de abordare tributară acestor prejudecăți nu numai că poate să prejudicieze înțelegerea corectă a evoluției istorice a „dialectelor”, ci chiar a limbii standard, pe care se presupune că o favorizează.

Vor fi considerate în mod special două fenomene ce privesc lingvistica istorică românească:
(i) la persoana a III-a plural prezent în clasa verbelor de tipul a veni nu găsim în româna veche forma iotacizată  așteptată **viu de la UENIUNT (cf. italiana veche vegnono, dar și româna veche viu, italiana veche vegno de la UENIO), ci forma neiotacizată vin(u);
(ii) verbul latinesc FIERI apare în limba română drept conjunctivul prezent al verbului a fi, dar nu și la prezentul indicativ. 

Primul fenomen a fost atribuit recent (vezi Elson 2017; dar și Maiden 2020; 2021) contactului istoric al limbii române cu limba bulgară medievală (în condițiile în care în aceasta din urmă ar fi existat un model similar de alomorfie). Or Elson presupune că formele pe care le observăm în limba italiană standard reprezintă „norma” pentru limbile romanice estice și că româna ar prezenta, dimpotrivă, o abatere de la această normă, datorată influenței limbii bulgare care s-a exercitat asupra ei. În schimb, dovezile oferite de dialectele italiene (dar și de alte limbi și dialecte romanice) arată clar că situația reală se prezintă exact pe dos față de cea descrisă mai sus: limba „anormală” este italiana standard, româna fiind din acest punct de vedere o limbă romanică absolut „normală”, iar influența exercitată de limba bulgară nu mai trebuie invocată în acest caz.

În ceea ce privește verbul a fi, numeroși cercetători (Streller 1904, Philippide [2011], Capidan 1932, Rosetti 1986 și alții) au presupus, acordând o importanță exagerată structurilor bine cunoscute ale limbii române moderne standard, că formele fiu, fii, fim, fiți ar fi fost la origine și prin natura lor forme de „conjunctiv”. Acești lingviști trec cu vederea peste dovezile dialectale și comparative (nu numai din dacoromână, aromână, meglenoromână, istroromână, ci și din dialectele italoromanice și din limba sardă), care, dimpotrivă, arată că formele fiu, fii, fim, fiți (și posibil chiar și fie) ar fi trebuit să existe în protoromână mai întâi la indicativ prezent, urmând să fie introduse ulterior, prin analogie, la conjunctiv.

În concluzie, voi menționa alte câteva exemple ale „prejudecății limbii standard”, luând în considerare istoria altor limbi romanice și subliniind din nou importanța unei perspective comparative, care să nu acorde limbilor romanice standard o pondere supraevaluată și, în cele din urmă, înșelătoare.

 


Research interests

Romance linguistics, especially Romanian and Italo-Romance
Morphological theory
Historical linguistics


Career

1976-1982
Trinity Hall, Cambridge (M.A., Modern and Medieval Languages)

1981
MPhil. (Linguistics), University of Cambridge

1982-89
Lecturer in Italian, University of Bath

1987
PhD. (Linguistics), University of Cambridge (thesis 'Metaphony and the Italian dialects: a study in morphologisation')

1989-96
Lecturer in Romance Philology, University of Cambridge
Fellow of Downing College, University of Cambridge

1989-91
 President, Società internazionale di linguistica e filologia italiana

1996-
Statutory Professor of the Romance Languages, Faculty of Medieval and Modern  Languages, University of Oxford
Fellow of Trinity College, Oxford

1996-2000
Member of the Council of the Philological Society

2001
Consulting editor, Revue romane

2001-7
Conseiller délégué auprès du bureau de la Société de linguistique et de philologie romane

2002-
Member of Comitato scientifico, Bollettino linguistico campano

2003-
Fellow of the British Academy
Member of the Council of the Philological Society
Member of the editorial board of Diachronica
Member of Consejo científico Aemilianense (Logroño, Spain)

2004-06
Vice-President, Società di Linguistica Italiana

2005-
Honorary member of Asociaţia culturală Alexandru Philippide (Iași, Romania)
Member of Consiliul academic, Philologica Jassyensia.
Member of the Comitato scientifico of L’Italia dialettale.

2005-15
Delegate, Oxford University Press (with special responsibility for Linguistics)

2006
Associate Member, Centre for Research on Language Contact, York University, Toronto
Membro Associato, Associazione italiana di romenistica.
Member of the Consiliu director Dacoromania
Consultant editor, Current Issues in Linguistic Theory (Benjamins)

2007
Director, Oxford Research Centre for Romance Linguistics
Member of Comitato scientifico, Italian Journal of Linguistics

2008
Member of Svetovalni odbor, Linguistica

2009
Member, Collegio di dottorato, Facoltà di linguistica «Salvatore Battaglia», Università degli Studi Federico II, Naples

2010
Awarded Diploma de onoare a Institutului de Lingvistică «Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti» al Academiei Române, Bucharest

2011-12
Director, Leverhulme Trust funded project The Romance Noun. A Comparative-Historical Study in Plural Formation. University of Oxford

2012
Awarded Diploma for Academic Merit from Romanian Academy.

2013
Honorary Doctorate from University of Bucharest

2013-16
Chair of the Faculty Board of Linguistics, Philology and Phonetics, University of Oxford.

2014
Commander in the ‘National Order of Faithful Service’, Republic of Romania

2015-
Member of editorial committee Revue roumaine de linguistique

2017
Visiting Professor, Institutul Cultural al Universității din București

2018
Member, Academia Europaea
Awarded the Romanian Academy’s Timotei Cipariu prize


Principal publications (excluding book reviews and ephemera)

1985
'"Displaced" metaphony and the morphologization of metaphony', Romance Philology 39, 22-34.

1987
‘New perspectives on the genesis of Italian metaphony’, Transactions of the Philological Society, 38-73

1988
‘On the dynamics of diphthongization in Tuscan and Gallo-Italian’, Canadian Journal of Italian Studies 11, 1-37.
‘Armonia regressiva di vocali atone nell’Italia meridionale’, L'Italia dialettale 51:111-39.

1989
‘Sulla morfologizzazione della metafonesi nei dialetti italiani meridionali’, Zeitschrift für romanische Philologie 105, 178-192

1991
‘On the phonological vulnerability of complex paradigms: beyond analogy in Italo- and Ibero-Romance’. Romance Philology, 44:284-305.
Interactive Morphonology. Metaphony in Italy. London: Routledge.

1992
'Irregularity as a determinant of morphological change', Journal of Linguistics 28:285-312.

1993
'Le paradigme verbal foyer du changement vocalique dans les dialectes ibéro-romans et italo-romans'. In R. Lorenzo (ed) Actas do XIX Congreso Internacional de Linüística e Filoloxía Románica. Corunna: Fundación Pedro Barrie de la Maza, Conde de Fenosa, 211-19.
'The role of paradigms in the phonetic detail of sound change.' In H Aertsen and R. Jeffers (eds) Historical Linguistics 1989. Amsterdam: Benjamins, 283-96.

1995
(edited with J. C. Smith), Linguistic Theory and the Romance Languages. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
‘A proposito dell’alternanza esce/usciva in italiano’, Lingua Nostra 56:37-41.
A Linguistic History of Italian. London: Longman.
‘Evidence from the Italian dialects for the internal structure of prosodic domains’. In Smith, J.C. and Maiden, M.  (eds), Linguistic Theory and the Romance Languages. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 115-31.

1996
‘The Romance gerund and System-Dependent Naturalness in morphology’, Transactions of the Philological Society, 94:167-201.
'On the Romance inflectional endings -i and -e'. Romance Philology 50:147-82.
'Ipotesi sulle origini del condizionale analitico come "futuro nel passato" in italiano'. In Benincà, P., Cinque, G., De Mauro, T., & Vincent, N. (eds). Italiano e dialetto nel tempo: saggi di grammatica per Giulio C. Lepschy. Rome: Bulzoni, 149-73.

1997
‘A propos d'un changement analogique remarquable en roumain: le type carte - cărţi’, Vox Romanica 56:24-57.
(edited with M. Parry) The Dialects of Italy. London: Routledge.
‘Vowel systems’. In Maiden and Parry, 7-14.
(with L. Savoia) ‘Metaphony’. In Maiden and Parry, 15-25
‘Inflectional morphology of the noun and adjective’. In Maiden and Parry, 68-74.
(with T. Telmon). ‘Word structure and word formation’. In Maiden and Parry, 116-22.
'La dissimilation à la lumière des pronoms clitiques en roman', Zeitschrift für romanische Philologie 113:532-63
'Towards an explanation of some morphological changes which "should never have happened"'. In M. Schmid, J. Austin, and D. Stein (eds) Historical Linguistics 1997. Benjamins: Amsterdam, 240-54.

1998
Storia linguistica dell’italiano, Bologna: Il Mulino.
'Metafonesi, “parola”, “morfema”: alcune riflessioni metodologiche', Italienische Studien 19:44–63.

1999
'"Perfecto y tiempos afines". History of an Ibero-Romance morphome', in Folli, R. and Middleton, R. (eds), Oxford Working Papers in Linguistics, Philology and Phonetics, 4 (1999), 70-83.
'Il ruolo dell’idoneità’ nella morfologia diacronica: i suffissi romeni -ea, -ică ed -oi' . Revue de linguistique romane  63:321-45.
'Romance historical morphology and empty affixes’. In Embleton, S., Joseph, J. and Niederehe, H.-J. (eds.), The Emergence of the Modern Language Sciences: Studies on the transition from historico-comparative to structural linguistics in honor of E. F. Konrad Koerner, Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, 485-98.

2000
'Di un cambiamento intramorfologico: origini del tipo dissi dicesti ecc., nell'italoromanzo', Archivio glottologico italiano 85:137-71.
‘Il “morfema segno” nella storia della morfologia romanza’. In Englebert et al. 2000, 6:337-344.
‘Il sistema desinenziale del sostantivo nell'italo-romanzo preletterario. Ricostruzione parziale a partire dai dialetti moderni (il significato storico di plurali del tipo amici)’, in Herman, József and Marinetti, Anna (eds.) La preistoria dell'italiano. Niemeyer: Tübingen, 167-79.
‘Phonological dissimilation and clitic morphology in Italo-Romance’. In Repetti (ed.) Phonological theory and the dialects of Italy. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins., 169-89.
'Verso una definizione morfologica delle lingue romanze. La nuova fisonmoia morfologica del romanzo'. Aemilianense 1:357-404.
'Some reflections on the place of morphology in the history of Italian'. In G. Lepschy and P. Shaw (eds), A Linguistics Round Table on the History of the Language. London: University College London Centre for Italian Studies,  53-72.

2001
'A strange affinity: perfecto y tiempos afines', Bulletin of Hispanic Studies 58:441-64.
‘Di nuovo sulle alternanze velari nel verbo italiano e spagnolo’, Cuadernos de filología italiana 8.39-61.
'What sort of thing is a derivational affix? Evidence from Romanian and Spanish suffixes', Yearbook of Morphology,  25-52.
'Passato remoto e condizionale nella morfologia storica italoromanza'. L'Italia dialettale 62:7-26.

2002
‘The definition of multilingualism in historical perspective’. In Lepschy, A.L. and Tosi, A.  (eds), Multilingualism in Italy: past and present. Oxford: Legenda, 31-46.
'Unicitatea structurală a limbilor romanice și roulu limbii române în determinarea ei'. In O. Ichim and F-T. Olariu (eds), Identitatea limbii și literaturii române în perspectiva globalizării.  Iași: Trinitas, 95-102.

2003
'Il verbo italoromanzo: verso una storia autenticamente morfologica'. In Giacomo-Marcellesi, M. and Rocchetti, A. (eds) Il verbo italiano. Studi diacronici, sincronici, contrastivi, didattici. Rome: Bulzoni, 3-21.
‘Verb augments and meaninglessness in Romance morphology’, Studi di grammatica italiana 22:1-61.
'Morfemele "goale" în verbul românesc" încă o dovadă a romanității morfologice a limbii române'. In O. Ichim and F-T. Olariu (eds) Limba și literatura română în spațiul cultural românesc și în diaspora. Iași: Trinitas, 66-71.
(with M. Zaccarello) 'Premessa' to jointly edited special volume of Medioevo Romanzo: The Early Textualization of the Romance Languages. Medioevo Romanzo 27:163-72.

2004
‘When lexemes become allomorphs: on the genesis of suppletion’, Folia Linguistica 38:227-256.
‘Perfect pedigree. The ancestry of the Aromanian conditional’, in Ashdowne, Richard and Finbow, Thomas (eds) Oxford Working Papers in Linguistics, Philology and Phonetics 9:83-98.
‘Into the past. Morphological change in the dying years of Dalmatian’, Diachronica 21:85-111.
'Verso una definizione morfologica delle lingue romanze. La nuova fisionomia morfologica del romanzo'. Aemilianense 1:279-326.
‘Graiurile de peste Dunăre și graiurile din România. O perspectivă comparată asupra unei probleme de morfologie istorică a limbii române și a dialectelor românești’. In Mănucă, D., Ichim, O., and Olariu, F.-T. (eds), Spațiul lingvistic și literar românesc din perspectiva integrării europene. Iași: Alfa, 290-95.
'A necessary discipline: historical Romance linguistics'. La Corónica 32:215-21.

2005
‘Morphological autonomy and diachrony’, Yearbook of Morphology 2004, 137-75.
'La ridistribuzione paradigmatica degli "aumenti" verbali nelle lingue romanze'. In S. Kiss, L. Mondin and G. Salvi (eds) Latin et langues romanes. Etudes linguistiques offertes à József Herman à l’occasion de son 80ème anniversaire. Tübingen: Niemeyer, 431-40.
'Il problema del congiuntivo nell'insegamento dell'italiano: verso una soluzione', in A-L. Lepschy and A. Tamponi (eds), Prospettive sull'italiano come lingua straniera. Guerra: Perugia, 109-17.

2006
'Accommodating synonymy. How some Italo-Romance verbs react to lexical and morphological borrowings'. Rethinking Languages in Contact: the case of Italian ed. A.Tosi and A-L. Lepschy, 87-98. Oxford: Legenda.
‘On Romanian imperatives’. Philologica Jassyensia 2:47-59

2007
'La linguistica romanza alla ricerca dell’arbitrario’. Actes du XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. II ed. D. Trotter, 506-518. Tübingen: Niemeyer.
‘On the morphology of Italo-Romance imperatives’, in Bentley, Delia and Ledgeway, Adam (eds.) Sui dialetti italoromanzi: saggi in onore di Nigel B. Vincent. Norfolk: Biddles, pp. 148-64.
‘Despre -te și -t(u): cu privire la istoria unor desinențe de persoana a doua plural în limbile romanice estice.’ In S. Reinheimer Rîpeanu and I. Vintilă Rădulescu (eds), Limba română, limba romanică. Omagiu acad. Marius Sala în împlinirea a 75 de ani. Bucharest: Editura Academiei, pp. 303-11.
'Despre unele elemente «goale» în sistemul morfologic al limbii române normate și al graiurilor românești'. Dacoromania 11/12:179-86.
(with C. Robustelli) A Reference Grammar of Modern Italian. London: Hodder Arnold.

2008
'Lexical nonsense and morphological sense. On the real importance of "folk etymology" and related phenomena for historical linguists', in Eythórsson, Thórhallur (ed.) Grammatical Change and Linguistic Theory. The Rosendal Papers. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins, 307-28.
'Effects of word-formation processes in Italian. Reflections on Maria Grossmann and Franz Rainer (eds) 2004. La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Niemeyer'. Italian Journal of Linguistics 20: 375-400.

2009
‘On the morphologization of some phonetic processes in the Oltenian Verb’, in Sanda Reinheimer Rîpeanu (ed.), Studia linguistica in honorem Mariae Manoliu. Bucharest:  Editura Universităţii din Bucureşti, 175-85.
‘On number syncretism in Romanian third person verb forms’. In Fernando Sánchez Miret (ed.) Romanística sin complejos. Homenaje a Carmen Pensado. Bern: Lang, 381-407.
‘Un capitolo di morfologia storica del romeno: preterito e tempi affini’. Zeitschrift für romanische Philologie 125:273-309.
‘Where does heteroclisis come from? Evidence from Romanian dialects’. Morphology 19:59-86. 
 'From pure phonology to pure morphology. The reshaping of the Romance verb'. Recherches de  linguistique de Vincennes 38:45-82.
'Osservazioni sul futuro dalmatico (e guascone)'. Bollettino linguistico campano [2007] 11/12:1-19.

2010
À la recherche de l’arbitraire dans la morphologie diachronique et comparative du verbe roman: syncrétisme et supplétisme verbaux. In M. Iliescu, H. Siller-Runggaldier, & P. Danler (eds), XXVe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes. Tübingen: Niemeyer, 311-20. (Goldbach/Hinzelin/Maiden/O'Neill/Smith)
‘On morphomic defectiveness: evidence from the Romance languages of the Iberian peninsula’. In M. Baerman (ed.) Defective Paradigms. Londra: British Academy/OUP, pp. 103-24. (with P. O'Neill)
'Imperative morphology in diachrony: evidence from Romance languages'. In M. Dufresne, F. Dupuis and E. Vocaj (eds) Historical Linguistics 2007. Amsterdam: Benjamins, 99-108. ( with P. O'Neill and A. Swearingen)
'Italian's long-lost sister: the Romanian language and why Italianists should know about it', in De Gasperin, V. (ed.), Ciò che la nostra lingua poteva. Lectures and Essays in Memory of Clara Florio Cooper. The Italianist 30:29-43.
'Riflessioni comparative e storiche sulla sorte del congiuntivo presente nelle varietà italoromanze'. In Ruffino, G. and D’Agostino, M. (eds), Storia della lingua italiana e dialettologia. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, pp. 129-49.

2011
(edited with Smith, J. C. and Ledgeway, A.) The Cambridge History of the Romance Languages I Structures. Cambridge: CUP.
‘Morphological persistence’, in A. Ledgeway, M. Maiden, JC Smith (eds), 155-215.
‘Morphophonological innovation’, in A. Ledgeway, M. Maiden, JC Smith (eds), 216-67.
'Allomorphy, autonomous morphology and phonological conditioning in the history of the Daco-Romance present and subjunctive’, Transactions of the Philological Society 109:59-91.
(edited with John Charles Smith, Maria Goldbach and Marc-Olivier Hinzelin) Morphological Autonomy. Perspectives from Romance Inflectional Morphology. Oxford: OUP.
'Morphomes and "stress-conditioned allomorphy" in Romansh.' In Maiden, Smith, Goldbach, Hinzelin (eds), 36-50.
'Instabilità e variazione dialettale nella storia di un verbo trascurato: dovere nelle varietà italoromanze e "retoromanze"', in Marcato, G. (ed.) Le nuove forme del dialetto. Padua: Unipress, 97-104
Suppléance romanche, hétéroclise roumaine, défectivité ibéroromane: trois manifestations de la «morphologie profonde» du verbe roman'. Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 19:63-77.

2012
'Supin şi participiu trecut în morfologia istorică a limbii române', in Zafiu, Rodica, Dragomirescu, Adina, AND Nicolae, Alexandru (eds) Limba română. Direcţii actuale în cercetarea lingvistică. I. Bucarest: Editura Universităţii, pp. 11-18.
'A paradox? The morphological history of the Romance present subjunctive', in Gaglia, Sascha and Hinzelin, Marc-Olivier (eds.) Inflection and Word Formation in Romance Languages. Amsterdam: Benjamins, pp. 27-54.
'Il participio passato nella storia delle lingue romanze (e soprattutto del romeno). Un problema di morfologia "autonoma"’  In E. Ahlstedt et al. (eds) Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves /Actas del  XVIII congreso de romanistas escandinavos. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 514-26.

2013
(in capacity of consultant editor) The Grammar of Romanian (G. Pană Dindelegan et al.). Oxford: OUP.
(edited with Smith, J. C. and Ledgeway, A.) The Cambridge History of the Romance Languages II Contexts. Cambridge: CUP.
(edited with Silvio Cruschina and John Charles Smith) The Boundaries of Pure Morphology. Oxford: OUP.
‘Semi-autonomous morphology: a problem in the history of the Italian (and Romanian) verb’, in Cruschina et al. (above)
‘The Latin “third stem” and its Romance descendants’. Diachronica 30:492-530.

2014
'Le rôle de la synonymie lexicale dans la formation du pluriel flexionnel en daco-roman'. Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 22:35-50.
'Morfologia flexionară a pluralului românesc și așa-zisul "neutru" în limba română și în graiurile românești'. In Sala, Marius, Stanciu Istrate, Maria, and Petuhov, Nicoleta (eds) Lucrările celui de-al cincilea Simpozion internațional de lingvistică. București, 27-28 septembrie 2013. Bucharest: Univers
Enciclopedic Gold, 32-45.
‘The plural type cărnuri and the morphological structure of the Romanian feminine noun in diachrony’. In Pană Dindelegan, Gabriela, Zafiu, Rodica, Dragomirescu, Adina, Nicula, Irina, Nicolae, Alexandru and Esher, Louise (eds), Diachronic Variation in Romanian. Cambridge: Cambridge Scholars, 33-54.
'Two suppletive adjectives in Megleno-Romanian'. Revue romane 49:32-51.
(with JC Smith) 'Glimpsing the future. Some rare anomalies in the history of the Italo-Romance and Gallo-Romance future and conditional stem, and what they suggest about paradigm structure.' In P. Benincà, A. Ledgeway, and N. Vincent (eds.), Diachrony and Dialects.  Grammatical Change in the Dialects of Italy.  Oxford: OUP,  116-30.

2015
‘Le roumain : présentation grammaticale.’ Lalies 35:9-88.

2016
(edited with A. Ledgeway) The Oxford Guide to the Romance Languages. Oxford: OUP.
'Romanian, Istro-Romanian, Megleno-Romanian, and Aromanian'. In above, 91-125.
'Dalmatian'. In above, 126-38.
'Diphthongization'. In above, 647-57.
'Inflectional morphology'. In above, 497-512.
'Number'. In above, 697-707.
'Morphomes'. In above, 708-21.
'Some lessons from history. Morphomes in diachrony'. In Luís, A. and Bermúdez-Otero, R. (2016). The Morphome Debate. Oxford: Oxford University Press, 33-63.
'Italo-Romance metaphony and the Tuscan diphthongs'. Transactions of the Philological Society 114:198-232.
'The Romanian alternating gender in diachrony and synchrony'. Folia Linguistica Historica. DOI 10.1515/flih-2016-0004
'Ambiguity in Romanian word-structure. The structure of plurals in …uri'. Revue roumaine de linguistique 61:3-12.
'Segmentarea cuvintelor în teoria morfologică și problema pluralelor românești în ..uri'. In Constantinescu, V., Dragomirescu, A., Nicolae, A., Stoica, G., and Zafiu, R. (eds) Perspective comparative și diacronice asupra limbii române. Bucharest: Editura Universității di București, 11-17.

2017
'Cu privire la geneza vocalelor tematice în sistemul verbal dacoromanic'. In Dragomirescu, A., Nicolae, A., Stan, C. & Zafiu, R. (eds), Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare. Bucharest: Editura Universității din București, 247-54.
'Il futuro della linguistica romanza. Intervista a Martin Maiden'. Lingua italiana 2017: 145-57.
'Romansh allomorphy (again!)'. In Claire Bowern, Laurence Horn & Raffaella Zanuttini (eds.), On looking into words (and beyond). Berlin: Language Science Press, 189-211.

2018
The Romance Verb. Morphomic Structures and Diachrony. Oxford: Oxford University Press.


In progress

(with G. Pană Dindelegan, A. Dragomirescu, O. Uță, R. Zafiu) The Oxford History of Romanian Morphology. Oxford: Oxford University Press.
(edited with A. Ledgeway) The Cambridge Handbook of Romance Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press

Facultatea de Litere, Istorie si Teologie

Afis CICCRE X 2022